background image
VSX-918V-S
VSX-818V-S
VSX_918_818_En.book Page 1 Tuesday, February 26, 2008 2:19 PM


background image
20
10
30
VSX_918_818_En.book Page 2 Tuesday, February 26, 2008 2:19 PM


background image
,
2006
2
28
SJ/T11364-2006
(Pb)
(Hg)
(Cd)
(Cr6+)
(PBB)
(PBDE)
/
/
:
SJ/T11363-2006
:
SJ/T11363-2006
VSX_918_818_En.book Page 3 Tuesday, February 26, 2008 2:19 PM


background image
01
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
02 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
MCACC
. . . . . . . . . . . 9
MCACC
. . . . . . . . . . . . . . . . 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
03
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DVD
. . . . . . . . . . . . . . 13
. . . . . . . . . . . . . . . . 14
. . . . . . . . 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
WMA9 Pro
. . . . . . . . . . . . . . . 15
HDD/DVD
VCR
. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HDMI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
05
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . 33
(VSB) . . . . . . . . . . . . . . . . 33
AV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
06
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Manual MCACC
. . . . . . . . . . . . . 37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
07
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
FM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
08
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
VSX_918_818_En.book Page 4 Tuesday, February 26, 2008 2:19 PM


background image
English
Italiano
Franais
Nederlands
Espaol
Deutsch
09
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
. . . . . . . . . . . . . 50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
10
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
iPod
. . . . . . . . . . . . . . . . . 56
iPod
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
USB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
USB
. . . . . . . . . . . . . . 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
. . . 60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
. . . . . . . . . . 61
SR+
. . . . . . . . 62
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
SR+
. . . . . . . . . . . . 65
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
HDMI
. . . . . . . . . . . . 69
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
VSX_918_818_En.book Page 5 Tuesday, February 26, 2008 2:19 PM