background image
26LD6200
32LD6200
N
S
NL
DK
FIN
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Gebruiksaanwijzing
Instruktionsbog
Käyttöohje


background image
- 79 -
Indhold
Fjernbetjeningens knapper .................. 80
TFT TV .................................................... 81
Montering af TFT-TV-panelet på
væggen .............................................. 83
Forberedelser ....................................... 85
Egenskaber ........................................ 85
Panelfunktioner .................................. 85
Sikkerhedsregler ................................. 85
Før der tændes for TVet ...................... 88
Tilslutning til nettet ............................. 88
Tilslutning til antenneinput ................ 88
Tilslutning af andre enheder ............. 88
Isætning af batterier i fjernbetjeningen 88
Tænd for TVet AF/PÅ ........................... 88
Tænd for fjernsynet: ........................... 88
Slukke for fjernsynet: .......................... 88
Betjening af TV ...................................... 89
A.P.S (Automatisk Program System) . 89
Betjening med fjernsynets knapper .. 89
Betjening med Fjernbetjeningen ....... 89
Billedmenu ......................................... 90
Når VGA eller DVI er tilsluttet til TVet . 91
Vinduemenu ....................................... 91
Når VGA eller DVI er tilsluttet til TVet . 91
Audio menu ........................................ 92
Valgmenu ........................................... 93
Indstillingsmenu ................................ 94
APS menu.......................................... 94
Programliste ...................................... 94
Programmeringsmenu ...................... 95
Valg af kilde ........................................ 97
Andre funktioner ................................... 97
TV Status ............................................ 97
Fryse billedet ...................................... 97
Lydindikator ........................................ 97
Indikator til midlertidig lydafbrydelse . 98
AV Mode .............................................. 98
Tekst-TV ................................................ 98
Betjening af Tekst-TV ......................... 98
For at vælge en side i tekst-TV .......... 98
For at vælge Indholdsfortegnelsen .... 99
For at vælge Tekst-TV blandet med
TV-billede ........................................... 99
For at vise tekst med dobbelt højde .. 99
Visning af skjult information ............ 99
Stop af automatisk sideskift ............... 99
For at vælge Delsider ......................... 99
Forlade Teks-tv ................................... 99
Visning af Tid ..................................... 99
Fastekst .............................................. 99
Tilslutning af eksternt udstyr ............ 100
Via SCART-stikket ............................ 100
Via Antenne-stikket ........................... 100
Dekoder ............................................ 100
TV og Videobåndoptager ................. 100
Afspillning af NTSC .......................... 100
Kopieringsfunktion ........................... 100
Søgning og lagring af testsignaler
fra videobåndoptageren ................... 100
Kamera og Videokamera ................. 101
Tilslutning af dekoder til
videobåndoptager ............................ 101
Tilslutning af hovedtelefoner ........... 101
Antennestik ......................................... 102
Råd ...................................................... 103
Rengøring af skærmen .................... 103
Dårligt billede ................................... 103
Intet billede ....................................... 103
Lyd .................................................... 103
Fjernbetjeningen .............................. 103
Specifikationer ................................... 104
04-DANISH-26705W-1546UK-26 INCH TFT-(LG)(10 PAGE)(WO PIP)-50060557.p65
27.12.2004, 08:32
79


background image
- 80 -
Fjernbetjeningensknapper
= Stand By
= Markør op
= Markør højre
OK = Okay / Frys
0 - 9 = Direkte programvalg
= Billedstørrelse
SWAP = Anvendes ikke på denne model
P/CH + = Program op
+ = Volumen op
= TV / Forlad menu
SOURCE = Vælg kilde
GUL
BLÅ
= Hold
= Opdater
= Indeksside
= Vis
= Ekspander
= Mix
= Tekst-TV
= Tid / Underside
RØD
GRØN
= Midlertidig lydafbrydelse
I-II = Mono/Stereo - Dual A-B
-
= Volumen ned
- P/CH = Program ned
= Forrige program
= Info (Programliste)
M = Menu
= Markør ned
= Markør venstre
79
2.
DÃÃDÃÃDÃÃ
6285&(
04-DANISH-26705W-1546UK-26 INCH TFT-(LG)(10 PAGE)(WO PIP)-50060557.p65
27.12.2004, 08:32
80


background image
- 81 -
TFT TV
SET FORFRA
SET BAGFRA
TU6I 9Ã7` UW 6W
Q8C
3n$I
NRQWDNW
6WU¡PNDEHO
LQG
04-DANISH-26705W-1546UK-26 INCH TFT-(LG)(10 PAGE)(WO PIP)-50060557.p65
27.12.2004, 08:32
81


background image
- 82 -
69+6
69+6
/
/
5
5
TU 6I9Ã7 ` U W6W
H @IV
Q 8 C
WP GV H @
TU6I9Ã7`
781(5
9WD
Q8Ã6V9DP
Q8ÃDIQVU
UW6W
Q8C
!!W!#W
68$ÃC
32:(5
} FuldScart
Hovedtelefon
Audio input (L, R)(venstre/højre)
Video Input
S-VHS Input
STAND BY-knap
TV/AV-knap
MENY-knap
Program Op, Program Ned knapper
Volumen Op, Volumen Ned knapper
Strømkabel ind
På/Af-kontakt
Antenne
Audio Line Out (L, R)(venstre/højre)
Scart 1
Scart 2
Audio In (til VGA- og DVI-kilde)
DVI Input
VGA Input
04-DANISH-26705W-1546UK-26 INCH TFT-(LG)(10 PAGE)(WO PIP)-50060557.p65
27.12.2004, 08:32
82