background image
STEREO CD-VIRITIN
XC-L11
STEREO-VAHVISTIN
M-L11
KAIUTINJÄRJESTELMÄ
S-L11-Q-LRW
S-L11-S-LRW
Käyttöhjeet


background image
2
<XC-L11-Fi>
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION
XC-L11-soittimen takapaneelilta ja M-L11-soittimen yläpaneelilla näkyy seuraavia tarroja.
Käyttöympäristö H045 Fi
Käyttöympäristön lämpötila ja kosteus:
+5°C ­ +35°C (+41°F ­ +95°F); vähemmän kuin 85%RH
(jäähdytysilma-aukot avoimina)
Älä asenna seuraavanlaisiin tilohin
·
Suoraan auringonvaloon tai voimakkaaseen keinovaloon
·
Hyvin kosteaan tai huonosti tuuletettuun tilaan
¶ Käyttäessäsi tätä laitetta noudata laitteen alapuolella lukevia ohjeita jotka koskevat jännitystä, jne.


background image
3
<XC-L11-Fi>
ILMANKIERTO: Varmista tätä laitetta asennettaessa, että laitteen ympärille jää riittävästi tilaa
ilmankiertoon lämpösäteilyn parantamiseksi (vähintään 30 cm yläpuolelle, 15 cm taakse ja 15 cm kummallekin
sivulle).
VAROITUS: Kotelon rakojen ja aukkojen tarkoituksena on mahdollistaa tuuletus ja tuotteen moitteeton
toimivuus sekä suojella sitä ylikuumenemiselta ja syttymisvaaralta. Älä koskaan sulje tai peitä aukkoja millään
esineellä, kuten sanomalehdellä, pöytäliinalla, verholla tms. Älä myöskään aseta laitetta paksulle matolle, sängylle,
sohvalle tai paksunukkaiselle kankaalle.
H040 Fi
5 CD-soittimen muita toimintoja
CD-levyn kappalejärjestyksen ohjelmointi .............. 20
Toistoluettelon tarkistus ................................................... 20
Toistoluettelon poistaminen ............................................. 20
Uudelleentoiston käyttö ........................................... 20
Satunnaistoiston käyttö ............................................. 21
Näytön vaihto ............................................................. 21
6 Muita virittimen toimintoja
Asema-asetusten tallennus ....................................... 22
Tallennettujen asemien kuuntelu ...................................... 22
Tallennettujen asemien nimitys ......................................... 22
Virittimen näytöt ....................................................... 23
RDS:in käyttö ............................................................ 23
RDS Ohjelmatyypit ........................................................... 23
RDS-tiedot näytössä ......................................................... 24
Ohjelmatyypin haku .......................................................... 24
7 Ajastimen käyttö
Herätysajastimen käyttö ........................................... 25
Herätysajastimen aktivointi/deaktivointi ......................... 25
Ajastimen asetusten tarkistus ........................................... 25
Nukahtamisajastimen käyttö .................................... 26
Nauhoitusajastimen asetus ............................................... 26
Nauhoitusajastimen aktivointi ja deaktivointi ................. 27
8 Lisätietoja
Piip-toiminto ............................................................. 28
Näytön kirkkauden säätö ......................................... 28
Järjestelmän huolto ................................................... 28
Soittimen linssin puhdistusaine ........................................ 28
Levyjen huolto ................................................................... 28
Levyjen varastointi ............................................................. 29
Vältettävät levyt ................................................................. 29
Vianetsintä ................................................................. 29
Demonäyttö .............................................................. 30
Sisältö
1 Ennen kuin aloitat
Pakkauksen sisällön tarkistaminen .............................. 4
Näiden käyttöohjeiden käyttö ..................................... 4
Paristojen asetus kaukosäätimeen .............................. 4
Kaukosäätimen käyttö ................................................. 4
Sopivan paikan valinta ................................................. 5
Kaiutinten sijoitus ............................................................... 5
Kondensaatio-ongelmien välttäminen ............................................ 5
Laitteen siirtäminen ............................................................. 5
Tämän järjestelmän kanssa yhteensopivat levyt ......... 5
2 Kokoonpano
Järjestelmän osien liitäntä ........................................... 6
Liukumista estävät alustat ................................................... 6
Bassokaiuttimen liitäntä ...................................................... 7
Kaiutinten liitäntä ........................................................ 8
Kaiutinten telineiden asetus ............................................... 9
Satelliittikaiutinten kiinnitys seinään .................................. 9
Järjestelmän antennien liitäntä .................................... 9
AM silmukka-antenni .......................................................... 10
FM -antenni ........................................................................ 10
Ulkoisten antennien liitäntä ...................................... 10
Ulkoinen AM-antenni ......................................................... 10
Ulkoinen FM antenni .......................................................... 10
Muiden komponenttien liitäntä ................................. 11
Valinnaisen CD-soittimen liitäntä .............................. 11
Liittäminen sähköverkkoon ........................................ 11
3 Ohjaukset ja näytöt
Etupaneeli .................................................................. 12
Kaukosäädin ............................................................... 12
Näyttö ......................................................................... 13
4 Aloittaminen
Johdanto ..................................................................... 14
Valikkojen käyttö ........................................................ 14
Kellon käynnistys ja asetus ........................................ 15
Kellonäyttöformaatin muuntaminen .................................. 15
CD-levyjen toisto ....................................................... 16
Toiston perusohjauksia ...................................................... 16
Radion kuuntelu ......................................................... 17
FM-stereoäänen kohennus ................................................. 17
Muiden komponenttien kuuntelu .............................. 18
Lisäsyötetason vähentäminen ............................................ 18
Äänen säätö ................................................................ 19


background image
Ennen kuin aloitat
1
4
<XC-L11-Fi>
3
Aseta mukana oleva paristo
paristopidikkeeseen.
Tarkista että asetat se oikein (+ puoli ylöspäin).
4
Pane paristopidike kiinni ja kaukosäätimesi on
valmiina käyttöön.
Varoitus!
· Tarkista ettet vaurioita kaukosäädintä asettamalla
paristopidike väärin (katso kuva ylhäällä).
· Tarkista että pariston plus ja miinus puolet vastaavat
pidikkeessä osoitettuihin.
· Poista paristot jos aiot olla käyttämättä kaukosäädintä
kuukauteen tai vielä kauemmin.
· Pidä litiumparisto lasten ulottumattomana.
· Jos joku niellä litiumpariston ota heti yhteyttä lääkäriisi.
· Noudata käytettyjen paristojen käsittelyssä maasi tai
alueesi valtiollinen lainsäädäntö ja julkishallinnon
ympäristönsuojelumääräykset.
Kaukosäätimen käyttö
Alhaalla olevassa kuvassa näkyy kaukosäätimen toiminta-
alue.
7 metriä
30
30
Käyttäessäsi kaukosäädintä muista seuraavat:
· Tarkista, ettei kaukosäätimen ja laitteen
kaukosäädinsensorin välissä ole esineitä.
· Kaukosäätö saattaa toimia epäluotettavasti, jos laitteen
kaukosäädinsensoriin vaikuttaa voimakkaita
auringonsäteitä tai fluoresoivia säteitä. Tarkista että panet
kaukosäätimen sopivaan paikkaan.
· Eri laitteiden kaukosäätimet saattavat interferoida
toistensa kanssa. Vältä muiden laitteiden kaukosäätimen
käyttö lähellä laitetta.
· Vaihda paristot, kun havaitset käyttöetäisyys lyhenevän.
Pakkauksen sisällön tarkistaminen
Kiitämme sinua tämän Pioneer-tuotteen hankkimisesta.
Ennen kuin aloitat uuden stereolaitteesi kokoonpanon,
tarkista, että olet saanut seuraavat lisävarusteet:
· Litiumparisto (CR2025) (Kaukosäätimeen)
· Kaukosäädin
· Pääjohdin
· Näytön johdin
· AC sähköpääjohdin
· FM-antenni
· AM silmukka-antenni
· Takuutodistus
· Käyttöohjeet
Kaiutinten mukaan sinun piti saada seuraavat:
· Bassokaiuttimen liitäntäjohdin
· Kaiutinten johtimet (x2)
· Kaiutinten telineet (x2)
· Liukumista estävät alustat satelliittikaiuttimiin (x4)
Näiden käyttöohjeiden käyttö
Nämä käyttöohjeet kuuluvat XC-L11 CD ­virittimeen sekä M-
L11, S-L11-Q-LRW ja S-L11-S-LRW soittimiin. Ne on jaettu
useampaan osaan: kokoonpano (luvut 1 ja 2); järjestelmän
käyttö (luku 3­7) ja lisätiedot (luku 8). Luku 8 sisältää
tietoja laitteen ja levyjen huollosta, vianetsintäosuuden ja
tekniset tiedot.
Paristojen asetus kaukosäätimeen
1
2
4
3
1
Käännä kaukosäädin ja käytä kynä tai
lyijykynä avaamaan paristokanta.
2
Liu'uta ulos paristojen pidike.


background image
Ennen kuin aloitat
1
5
<XC-L11-Fi>
Tämän järjestelmän kanssa
yhteensopivat levyt
Laitteella voi soittaa kaikki seuraavilla logoilla merkityt levyt.
Muita levytyyppejä( kuten esimerkiksi CD-ROMia) ei voi
toistaa.
Yksisivuinen / Yksikerroksinen. 12cm tai 8cm levyt.
Linear PCM digitaaliaudio. (Yhteensopiva myös
viimeisteltyjen tallennettavien CD-levyjen kanssa.)
CD-levyt jaetaan eri 'kappaleisiin'.
Tällä laitteella voi soittaa audiosisältöisiä CD-R- ja CD-RW-
levyjä. Alkuperäisen äänityksen laadusta ja levyn kunnosta
riippuen saatat kuitenkin havaita, ettei kaikkien levyjen
soittaminen onnistu yhtä hyvin. (Jos esimerkiksi levyssä on
naarmuja tai jos se on likainen, tai jos soittimen äänirasian
linssi on likainen.) Muista että tällä laiteella ei voi tallentaa
kappaleita tallentaville levyille.
Kondensaatio-ongelmien välttäminen
Laitteen sisäpuolelle saattaa kondensoitua kosteutta silloin,
kun laite tuodaan ulkoa lämpimään huoneeseen tai jos
huoneen lämpötila kohoaa nopeasti. Vaikka kondensaatio ei
vaurioita laitetta, se saattaa väliaikaisesti vaikuttaa sen
tehoon. Tämän välttämiseksi anna laitteen lämpiämään noin
tunnin verran ennen kuin käynnistät ja käytät laitetta.
Laitteen siirtäminen
Jos joudut siirtämään laitetta toiseen paikkaan, sulje ensin
laite ja katkaise virta ottamalla pistoke pistorasiasta. Älä
koskaan nosta äläkä siirrä laitetta soidessaan, koska CD-levyt
pyörivät korkealla nopeudella ja saattavat vaurioitua.
· Vaikka sinulla on jonkin verran vapaat kädet sopivan
paikan valinnassa, kokeile erilaisia bassokaiuttimen
sijoituksia -- tavalliselta kuuntelupaikaltasi kuunnellen
jotkut paikat antavat parempaa sointia kuin muut.
· Kuten muiden audiokomponenttien tapauksessa, älä pane
vahvistinta lämmityksen, säteilijän tai muiden lämpöä
aiheuttavien laitteiden lähelle.
·Älä käytä vahvistinta paksulla ryijyllä tai matolla sillä se
saattaa estää laitteen oikeaa tuuletusta.
Huomautus
Vältä kyseessä olevan kaiutinkeilan koskemista asettaessasi tai
siirtäessäsi bassokaiutinta.
Tärkeää
Tähän järjestelmään kuuluvat satelliittikaiuttimet on
magneettisesti suojattu. Niiden sijoitus erittäin lähelle
televisiota saattaa kuitenkin aiheuttaa näyttökuvan
vääristymistä. Jos havaitset tällaista, siirrä kaiuttimet
kauemmaksi ja sammuta televisio 15­30 minuutiksi.
Sopivan paikan valinta
Haluamme Sinun nauttivan uudesta stereolaitteestasi
mahdollisimman kauan, ja toivomme että valitessasi sopivan
paikan laitteen osille ja kaiuttimille pidät mielessäsi
seuraavat seikat:
Käytä laitetta...
Hyvin tuulettuvassa huoneessa.
Lujalla, tasaisella ja suoralla pohjalla, kuten esimerkiksi
pöydällä, hyllyllä tai stereotelineellä.
Älä...
Käytä laitetta tilassa, jossa se voi tulla korkean lämpötilan
tai kosteuden, lähellä olevien lämpöpatterien tai muiden
lämpöä säteilevien laitteiden alttiiksi.
Sijoita laitetta ikkunalaudalle tai vastaavaan paikkaan,
missä jokin laitteen osista tai kaiuttimista voi tulla
suoraan auringonpaisteen alttiiksi.
Käytä laitetta erityisen pölyisessä tai kosteassa ympäristössä.
Käytä laitetta television tai näytön lähellä, sillä ne
saattavat interferoida laitteen kanssa, erityisesti kun
televisioon kuuluu sisäinen antenni.
Käytä laitetta keittiössä tai muussa huoneessa, missä laite
voi tulla savun tai höyryn alttiiksi.
Älä käytä laitetta paksulla ryijyllä tai matolla äläkä peitä sitä
vaatteilla -- se saattaa estää laitteen oikeaa tuuletusta.
Sijoita laitetta epävakaalle tai sellaiselle pinnalle, joka ei ole
riittävän suuri tukemaan kaikkia laitteen neljää jalkaa.
Kaiutinten sijoitus
Ihanteellisessa tapauksessa satelliittikaiuttimien pitäisi olla
noin korvien korkeudessa kun kuuntelet ne. Lattialle
asettaminen tai seinän korkealle kohdalle kiinnittäminen ei
ole suositeltua. Parhaan stereovaikutuksen saavuttamiseen
aseta kaiuttimet 2­3 m päähän toisistaan. Bassokaiuttimen
sijoitus ei ole niin tärkeää kuin satelliittikaiutinten koska
bassoäänien sointu ei ole suunnasta riippuvaa, mutta
keskiäänien ja diskanttien sointu on. Jos haluat, voit säästää
tilaa asettamalla bassokaiutin vahvistimen päälle. Ota
huomioon seuraavat seikat valitessasi sopiva paikka.
2-3 metriä
Kuuntelupaikkasi
Vasen kaiutin
Oikea kaiutin
Vahvistin
Bassokaiutin