background image
DVR-330-S
DVR-330_RA.book Page 1 Wednesday, May 25, 2005 9:55 AM


background image
D3-4-2-1-8_A_ChK
CAUTION
ATTENTION
CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
DRW2247 - A
RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B
QUAND OUVERT. ÉVITEZ TOUT EXPOSITION AU FAISCEAU.
ADVARSEL KLASSE3BSYNLIGOGUSYNLIGLASERSTRÅLINGVEDÅBNING.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
VARNING KLASS 3B SYNLIGOCHOSYNLIGLASERSTRÅLNINGNÄRDENNA
DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.
VARO!
AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
PRECAUCIAÓN CUANDOSEABREHAYRADIACIÓNLÁSERDECLASE3BVISIBLE
E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS LÁSER.
VORSICHT BEIGEÖFFNETERABDECKUNGISTSICHTBAREUNDUNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B IM GERÄTEINNEREN
VORHANDEN. AUGEN NICHT DEM LASERSTRAHLAUSSETZEN!
DVR-330_RA.book Page 2 Wednesday, May 25, 2005 9:55 AM


background image
DVR-330_RA.book Page 3 Wednesday, May 25, 2005 9:55 AM


background image
4
ChK
01
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
02
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1 . . . . . . . . . . . . . 15
2 . . . . . . . . . . . . . 16
AV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
AV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
03
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
05
DVD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
DV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
DVD
. . . . . . . . . . . . . 43
DVD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
06
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
DVD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
07
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
08
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
09
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
10
. . . . . . . . . . . . . . 64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
DRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
DVR-330_RA.book Page 4 Wednesday, May 25, 2005 9:55 AM


background image
5
ChK
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
DV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
DVR-330_RA.book Page 5 Wednesday, May 25, 2005 9:55 AM