background image
.
7-tums helmotoriserad LCD-färgdisplay med 5-kanals högeffekts DVD/VCD/CD mottagare
7 tommer helt motoriseret LCD-farvedisplay med 5-kanal højeffekt DVD/VCD/CD-receiver
7-tommers fullstendig motorisert LCD-fargedisplay med 5-kanals høyeffekts DVD/VCD/CD-spiller
7 tuuman täysin motoroitu LCD-värinäyttö ja 5 kanavan suuritehoinen DVD/VCD/CD-vastaanotin
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Käyttöopas
AVH-P7500DVDII
Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer-eur.com)
Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer-eur.com)
Ikke glem å registrere produktet ditt på www.pioneer.no (eller www.pioneer-eur.com)
Älä unohda rekisteröidä tuotetta www.pioneer-eur.com
Q
sound.vision.soul
NO
RS
K
DANS
K
SV
EN
S
K
A
SU
O
M
I
MANAVHP7500II-SDNF.book Page 1 Wednesday, April 20, 2005 8:33 AM


background image
2
S
V
E
NS
KA
Innehåll
Anslutning av enheterna ..................... 3
Anslutning av systemet ............................... 5
Anslutning av strömkabeln (1) .................... 5
Anslutning av strömkabeln (2) .................... 6
Anslutning av slutsteg (säljs separat) ......... 7
Anslutning med backningskamera .............. 8
Anslutning av extern videokomponent
och bildskärm ........................................... 9
Installation av brusfilter ............................... 9
Installation .......................................... 10
Installation av dold enhet .......................... 10
DIN-installation från framsidan/
baksidan ................................................. 10
DIN-installation från framsidan .................. 10
DIN-installation från baksidan ................... 11
Fastmontering av frontpanelen ................. 11
Installation av fjärrkontrollen ..................... 11
Försiktighetsåtgärder ........................ 12
Vi tackar dig för att ha köpt denna
Pioneer-produkt ...................................... 12
VIKTIGA SÄKERHETS-
FÖRESKRIFTER .................................... 12
Med hänsyn till säker körning ................... 12
För att undvika att batteriet laddas ur ....... 12
Innan du använder enheten .............. 13
Om denna enhet ....................................... 13
Om denna bruksanvisning ........................ 14
Om problem uppstår ................................. 14
Funktioner ................................................. 14
För att skydda bildskärmen ....................... 15
För bekväm användning av
bildskärmen ............................................ 15
Inställningsminne ...................................... 15
DVD-skivornas symboler och
deras betydelse ...................................... 15
Nollställning av mikroprocessorn .............. 15
Hantering och underhåll av
fjärrkontrollen .......................................... 16
Funktionsdemo ......................................... 16
Systemets delar .................................. 17
Huvudenhet ............................................... 17
Fjärrkontroll ............................................... 18
Grundinstruktioner ............................ 19
Koppla på enheten och välj en källa ......... 19
Laddning av skivor .................................... 20
Justering av ljudnivån ............................... 20
Stäng av enheten ...................................... 20
Användning av bakre bildskärm ................ 20
Visning av navigationsbild ........................ 21
Grundinstruktioner för användning
av touchtangenterna .............................. 21
Öppna och stäng bildskärmen .................. 22
Val av vidformatsläge ............................... 22
Justering av bildinställningen .................... 23
Skydda enheten mot stöld ........................ 24
Tuner ................................................... 24
Lyssna på radion ...................................... 24
Avancerad användning av tunern ............. 25
Lagring och val av
sändningsfrekvenser .............................. 25
Sökning av stationer med
starka signaler ........................................ 25
Lagring av de starkaste
sändningsfrekvenserna .......................... 26
RDS ..................................................... 26
Användning av RDS ................................. 26
Val av RDS-display ................................... 26
Val av alternativa frekvenser .................... 27
Mottagning av trafikmeddelanden ............. 27
Användning av PTY-funktioner ................. 28
Radiotext ................................................... 28
PTY-lista ................................................... 29
Avspelning av DVD-audioskivor ....... 29
Lyssna på DVD-audio ............................... 29
Användning av DVD-menyn ..................... 30
Gå bakåt eller framåt till en
annan grupp ........................................... 30
Stoppa avspelning .................................... 30
Avancerad användning av DVD-audio ...... 30
Repetitionsavspelning ............................... 30
Slumpvis avspelning av spår .................... 31
Scanning av spår ...................................... 31
Paus i avspelning av DVD-audio .............. 31
Bläddring av stillbilder ............................... 31
Avspelning en bildruta åt gången ............. 31
Långsam avspelning (slow-motion) .......... 32
Sökning av spår eller grupp ...................... 32
Val av dialogspråk under avspelning
(flera ljudformat) ..................................... 32
Val av textspråk under avspelning
(flera textspråk) ...................................... 33
Val av bildvinkel under avspelning
(flera bildvinklar) ..................................... 33
Användning av dynamisk
områdeskontroll ...................................... 33
Se till att läsa dessa avsnitt
* Avspelningsbara skivor ....................... 13
* Regionkoder för DVD-videoskivor ...... 13
* När en operation är förbjuden ............. 15
Avspelning av DVD-videoskivor ....... 34
Visning av DVD-video ............................... 34
Användning av DVD-menyn ..................... 34
Gå bakåt eller framåt till en
annan titel ............................................... 34
Stoppa avspelning .................................... 35
Avancerad användning av
DVD-video .............................................. 35
Repetitionsavspelning ............................... 35
Paus i avspelning av DVD-video .............. 35
Avspelning en bildruta åt gången ............. 35
Långsam avspelning (slow-motion) .......... 35
Sök en önskad scen med
start av avspelning från
en programmerad tidpunkt ..................... 36
Val av dialogspråk under avspelning
(flera ljudformat) ..................................... 36
Val av textspråk under avspelning
(flera textspråk) ...................................... 37
Val av bildvinkel under avspelning
(flera bildvinklar) ..................................... 37
Användning av dynamisk
områdeskontroll ...................................... 37
Avspelning av video-CD-skivor ......... 38
Titta på video-CD-skivor ........................... 38
Användning av menyn .............................. 38
Stoppa avspelning .................................... 39
Avancerad användning av video-
CD-skivor ............................................... 39
Repetitionsavspelning ............................... 39
Paus i avspelning av video-CD-skivor ...... 39
Avspelning en bildruta åt gången ............. 39
Långsam avspelning (slow-motion) .......... 39
Sök en önskad scen med
start av avspelning från
en programmerad tidpunkt ..................... 40
Val av ljudutgång ...................................... 40
Avspelning av CD-skivor ................... 41
Lyssna på CD-skivor ................................. 41
Stoppa avspelning .................................... 41
Avancerad användning av
CD-spelaren ........................................... 41
Repetitionsavspelning ............................... 41
Slumpvis avspelning av spår .................... 42
Scanning av spår på en CD-skiva ............ 42
Paus i CD-avspelning ............................... 42
Inmatning av skivtitlar ............................... 42
CD TEXT-funktioner ................................. 43
MP3-avspelning .................................. 43
Lyssna på MP3 ......................................... 43
Stoppa avspelning .................................... 44
Avancerad användning av MP3 ............... 44
Repetitionsavspelning .............................. 44
Slumpvis avspelning av spår .................... 45
Scanning av mappar och spår .................. 45
Paus i MP3-avspelning ............................. 45
Visning av textinformation på
MP3-skivor ............................................. 45
Bläddring av textinformation
i displayen .............................................. 45
Val av spår från listan över filnamn .......... 45
CD-växlare ........................................... 46
Lyssna på CD-skivor ................................ 46
50-skivors CD-växlare .............................. 46
Avancerad användning av CD-
växlaren ................................................. 46
Repetitionsavspelning .............................. 46
Slumpvis avspelning av spår .................... 47
Scanning av CD-skivor och spår .............. 47
Paus i CD-avspelning ............................... 47
ITS-spellistor ............................................ 47
Skivtitelfunktioner ..................................... 48
CD TEXT-funktioner ................................. 49
Kompression och basförstärkning ............ 49
DAB-tuner ........................................... 50
Lyssna på DAB-tunern ............................. 50
Avancerad användning av
DAB-tunern ............................................ 50
Val av DAB-display ................................... 51
Lagring och val av
sändningsfrekvenser .............................. 51
Inställning av avbrott för
servicemeddelanden .............................. 51
Val av tjänster från listan över
tillgängliga programtjänster .................... 51
Sök programtjänst enligt tillgänglig
programtyp (PTY) .................................. 51
Koppla på/av primära eller sekundära
servicekomponenter ............................... 52
Koppla på/av serviceuppföljning ............... 52
Användning av dynamisk etikett ............... 52
TV-tuner ............................................... 52
Titta på TV ................................................ 52
Avancerad användning av
TV-tunern ............................................... 53
Lagring och val av stationer ..................... 53
Lagring av de starkaste stationerna
i ordningsföljd ......................................... 53
Val av landsgrupp ..................................... 53
MANAVHP7500II-SDNF.book Page 2 Wednesday, April 20, 2005 8:33 AM


background image
3
SV
EN
S
K
A
Innehåll
DVD-spelare ........................................ 54
Avspelning av skivor ................................. 54
Koppla på eller stäng av DVD-
spelaren .................................................. 54
Välj en skiva .............................................. 54
Avancerad användning av
DVD-spelaren ......................................... 54
Repetitionsavspelning ............................... 55
Paus i avspelning av en skiva ................... 55
Slumpvis avspelning av spår .................... 55
Scanning av spår på en CD-skiva ............. 55
ITS-spellistor ............................................. 55
Skivtitelfunktioner ...................................... 55
Ljudinställningar ................................ 56
Justering av ljudinställningar ..................... 56
Användning av Equalizer .......................... 56
Autokorrigering .......................................... 57
Användning av positionsväljare ................ 57
Balansjustering ......................................... 58
Justering av källans ljudnivå ..................... 58
Användning av direktkontroll ..................... 58
Användning av Dolby Pro Logic II ............. 58
Inställning av högtalare ............................. 59
Val av delningsfrekvens ............................ 59
Justering av högtalarnas
utgångsnivåer ......................................... 60
Justering av högtalarnas utgångsnivåer
med en testton ........................................ 60
Avståndsinställning ................................... 60
Auto TA och EQ (automatisk
avståndsinställning och
autokorrigering) ...................................... 61
Inställning av DVD-spelaren .............. 62
Justeringssteg vid inställning av DVD ....... 62
Val av textspråk ........................................ 62
Val av dialogspråk ..................................... 63
Val av menyspråk ..................................... 63
Koppla på eller av hjälptexter .................... 63
Inställning av bildvinkelsymbol .................. 63
Inställning av bildformat ............................ 64
Inställning av föräldracensur ..................... 64
Avspelning av bonusgrupper .................... 65
Val av fjärrstyrningskod för
fjärrkontrollen .......................................... 65
Grundinställningar ............................. 65
Justering av grundinställningar ................. 65
Inställning av FM-sökningssteg ................ 65
Automatisk PI-sökning .............................. 66
Koppla på eller stäng av varningston ........ 66
Val av AUX-inställning .............................. 66
Korrigering av distorsion ........................... 66
Bortkoppling/dämpning av ljudkälla .......... 66
Automatisk avspelning av skivor ............... 66
Välj dämpad displaybelysning
(dimmer) ................................................. 67
Nollställning av ljudfunktionerna ............... 67
Mixa röstvägledning/pipsignal
och ljud ................................................... 67
Övriga funktioner ............................... 67
Justering av systeminställningar ............... 67
Inställning av videoingång ........................ 67
Inställning av backningskamera ................ 68
Inställning av klockan ................................ 68
Inställning av automatisk
öppningsfunktion .................................... 68
Justera bildskärmens läge ........................ 68
Val av video för den bakre
bildskärmen ............................................ 68
Visning av navigationsbild på
den bakre bildskärmen ........................... 69
AUX-källa .................................................. 69
Val av bakgrundsdisplay ........................... 69
Tilläggsinformation ............................ 70
Felsökning ................................................ 70
Felmeddelanden ....................................... 71
Auto TA- och EQ-felmeddelanden ............ 71
DVD-spelaren och dess underhåll ............ 71
DVD-skivor ................................................ 72
CD-R- och CD-RW-skivor ......................... 72
MP3-filer ................................................... 72
Korrekt användning av bildskärmen ......... 73
Kodtabell för språkval för
DVD-skivor ............................................. 74
Terminologi ............................................... 75
Tekniska data ........................................... 77
Index .................................................... 77
Anslutning av enheterna
! VARNING:
· För att undvika risken för olyckor och ev. lagöverträdelser ska funktionen för
främre DVD eller TV (säljs separat) aldrig användas under körning. Bakre
bildskärmar bör heller inte placeras där de är synliga för och kan distrahera
föraren.
· I vissa länder och stater kan visning av bilder på skärm i fordon även för andra
personer än föraren vara olagligt. Där sådana bestämmelser gäller måste de
följas och denna enhets DVD-funktioner få då inte användas.
! SE UPP:
· PIONEER rekommenderar inte att du installerar eller underhåller bildskärmen
själv. Du riskerar att utsätta dig för en elektrisk stöt eller andra faror vid
installation och service av bildskärmen. Installation och underhåll av
bildskärmen bör endast utföras av Pioneer-auktoriserade servicetekniker.
· Fäst ledningarna med kabelklämmor eller elektrisk tejp. Se till att det inte finns
några oisolerade ledningar.
· Borra inte hål i motorrummet för att ansluta enhetens gula ledning till
fordonets batteri. Motorvibrationer kan eventuellt leda till att isoleringen inte
fungerar vid platsen där ledningen passerar från passagerarutrymmet till
motorrummet. Var extra noggrann när du monterar ledningen vid denna plats.
· Det är ytterst farligt att låta ledningen till bildskärmen viras runt styrkolonnen
eller växelspaken. Se till att bildskärmen installeras på ett sådant sätt att den
inte utgör hinder vid körning.
· Se till att ledningarna inte kommer i kontakt med några rörliga delar, t.ex.
växelspak, parkeringsbroms eller sätenas glidmekanismer.
· Förkorta ej några ledningar. I annat fall riskerar du att skyddskretsen inte
fungerar ordentligt.
· Installera inte bildskärmen på ett ställe där den kan (i) hindra sikten för
föraren, (ii) försvåra funktionen av fordonets manöver- eller säkerhetssystem,
inklusive luftkuddar, och knappar till varningslampor eller (iii) hindra en säker
användning av fordonet.
MANAVHP7500II-SDNF.book Page 3 Wednesday, April 20, 2005 8:33 AM


background image
4
S
V
E
NS
KA
Anslutning av enheterna
Observera
· Denna enhet är avsedd för fordon med 12-volts batteri och negativ jord. Kontrollera
batteriets spänning innan du installerar enheten i en husbil, lastbil eller buss.
· För att undvika kortslutningar i elsystemet, se till att koppla loss
- batterikabeln innan du
börjar installationen.
· Se ägarhandbokens anvisningar för anslutning av slutsteg och andra enheter och gör sedan
anslutningarna korrekt.
· Fäst ledningarna med kabelklämmor eller motsvarande. Linda tejp runt ledningarna för att
skydda dem på ställen där de ligger an mot metalldelar.
· Installera och fäst alla ledningar så att de inte ligger an mot några rörliga delar, t.ex.
växelspak, handbroms eller skenor till säten. Installera inte ledningarna på ställen där de kan
utsättas för hög värme, t.ex. nära utlopp till bilens värmesystem. Om ledningens isolering
smälter eller skadas finns det risk för att ledningen kortsluts till fordonets karosseri.
· Dra ej den gula ledningen genom något hål in i motorrummet för att ansluta den till batteriet.
Detta skadar ledningens isolering och orsakar en mycket farlig kortslutning.
· Förkorta ej några ledningar. I annat fall riskerar du att skyddskretsen inte fungerar när det
behövs.
· Avlägsna aldrig isoleringen till enhetens strömkabel för att göra en tjuvkoppling till någon
annan utrustning. Ledningens strömkapacitet överskrids, vilket resulterar i att den
överhettas.
· När du byter säkring, se till att endast använda en säkring som motsvarar de specifikationer
som anges på säkringshållaren.
· Eftersom systemet använder en unik BPTL-krets, koppla aldrig högtalarledningarna så att
de jordas direkt eller så att de vänstra och högra
- högtalarledningarna blir gemensamma.
· Om RCA-stiftuttaget på enheten inte skall användas, ta ej bort kåporna som sitter på ändan
av kopplingsdonet.
· Högtalare som ansluts till denna enhet måste vara högeffektshögtalare, märkta för minst
50 W och 4 ­ 8 ohms impedans. Anslutning av högtalare med utgångs- och/eller
impedansvärden som skiljer sig från de här angivna kan leda till att högtalarna fattar eld,
avger rök eller blir skadade.
· När du kopplar på (ON) källan till denna produkt, matas en kontrollsignal ut via den blå/vita
ledningen och den blå ledningen. Gör anslutningen till fjärrkontrollen för ett externt slutsteg
eller till bilantennens styrrelä (max. 300 mA 12 V DC). Om bilen har en glasantenn, gör
anslutningen till antennförstärkarens strömkontakt.
· När du använder en extern högeffektsförstärkare med detta system, se till att inte ansluta
den blå/vita ledningen till förstärkarens strömkontakt. Anslut ej heller den blå ledningen till
bilantennens strömkontakt. En sådan anslutning kan orsaka extra höga strömförluster och
felfunktion.
· Isolera den borttagna ledningen med isoleringstejp för att undvika kortslutning. Isolera alltid
högtalarledningar som inte används. Det finns risk för kortslutning om ledningarna inte
isoleras.
· För att hindra felaktig uppkoppling är ingångssidan av IP-BUS-kopplingen märkt med blå
färg och utgångssidan med svart färg. Kontrollera korrekt anslutning av kontakter med
samma färg när du gör uppkopplingen.
· Denna enhet kan ej installeras i ett fordon som saknar ACC-läge (accessory) på
tändningslåset.
· Den svarta ledningen är jordledning. Jorda denna ledning separat från jordledningar till
högeffektsutrustningar, t.ex. slutsteg.
Om du jordar enheterna tillsammans och jordningen lossnar, finns det risk för brand eller
skada på enheterna.
ACC-läge
Inget ACC-läge
· Ledningarna för denna produkt och ledningar för andra produkter kan ha olika färg även om
de har samma funktion. När du ansluter denna produkt till en annan produkt, se medföljande
instruktioner för båda enheter och anslut de ledningar som har samma funktion.
MANAVHP7500II-SDNF.book Page 4 Wednesday, April 20, 2005 8:33 AM