background image
CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ
KDC-BT6544U
KDC-BT6544UY
KDC-BT6044
KDC-BT6144
KDC-W5544U
KDC-W5644U
KEZELÉSI UTASÍTÁS
Hungarian/02 (KEE)
KDC-BT6544U_Hungarian_02.indd 1
09.4.10 2:03:59 PM


background image
2 | KDC-BT6544U/ KDC-BT6544UY/ KDC-BT6044/ KDC-BT6144/ KDC-W5544U/ KDC-W5644U
Tartalomjegyzék
Használatba vétel eltt
3
Alapmveletek
4
Funkcióvezérlés
6
/ · Az egyes funkciók beállításával kapcsolatosan
olvassa el ezt az oldalt.
Kijelzési beállítások
10
Szövegkijelzés kiválasztása
A segédbemenet-kijelzés beállításai
Zenei lemez/audiofájl mködtetése 11
Zeneszám keresése
Zene keresése az iPod esetében
Összes véletlenszer
Az iPod kézi vezérlése
Zeneszám közvetlen keresése
Közvetlen lemezkeresés
A lemezváltó alapmveletei (külön választható)
A rádió mködtetése
14
Automatikus tárolás
PTY (Programtípus)
Programtípus elbeállítása
A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY)
funkciónál
Elre beállított hangolás
Közvetlen hozzáférés hangolás
A kihangosított telefonálási funkció
mködtetése
16
Használatba vétel eltt
Hívás fogadása
Hívás közben
Hívásvárakoztatás
Egyéb funkciók
Hívás indítása
Szám tárcsázása
Gyorstárcsázás (Elre beállított tárcsázás)
Telefonkönyvben szerepl szám hívása
Hívásnaplóban szerepl szám hívása
Hangtárcsázásos hívás indítása
Az elre beállított tárcsázási számok listájának
regisztrálása
A telefonszám típusának (kategóriájának)
megjelenítése
Egyéb funkciók
19
A biztonsági kód aktiválása
A biztonsági kód kikapcsolása
Manuális órabeállítás
Demonstrációs üzemmód beállítása
Audiobeállítások
20
Audiovezérlés
Az audiovezérlés megfelel részletének
behangolása
Audiobeállítás
Hangszóró-beállítás
Audio elbeállítás memória
Audio elbeállítás elhívása
Speciális audióbeállítások (DSP)
23
Kabin kiválasztása
Hangszóró-beállítás
DTA (Digital Time Alignment) beállítás
X'Over beállítás
Equalizer vezérlés
Elre beállított pozíciókiválasztás
Audio elbeállítás memória
Audio elbeállítás elhívása
Kedvencek beállítása
26
Elre beállított memória
Elzetes beállítás elhívása
Elbeállított memória törlése
Névbeállítás
Bluetooth-eszköz beállítása
28
Bluetooth-eszköz regisztrálása
Speciális Bluetooth-egység regisztrálása
PIN kód regisztrálása
A telefonkönyv letöltése
A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz
kiválasztása
Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése
A firmware verziószámának kijelzése
Hangtárcsázási parancs hozzáadása
Hangparancs beállítása a kategóriához
SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)
SMS letöltése
Alapmveletek a távirányítón
33
Függelék
35
Tartozékok/Beszerelési eljárás
39
Vezetékek csatlakoztatása a
kivezetésekhez
40
Beszerelés/Az egység eltávolítása
42
Hibakeresési útmutató
43
Mszaki adatok
45
KDC-BT6544U_Hungarian_02.indd 2
09.4.10 2:04:01 PM


background image
Magyar
|
3
Használatba vétel eltt
2FIGYELMEZTETÉS
A személyi sérülések és/vagy a tz
megelzése érdekében tartsa be az alábbi
óvintézkedéseket:
· A rövidzárlat megelzése érdekében sose tegyen
illetve hagyjon bármilyen, fémes tárgyat (például
pénzérmét vagy fémszerszámot) az egység
belsejében.
Az egység els használata eltt
A jelen egység eredetileg demonstrációs üzemmódra
van beállítva.
A készülék els használatakor érvénytelenítse a
<Demonstrációs üzemmód beállítása>-t (20. oldal).
Hogyan állítsa vissza egységét
· Ha a jelen egység vagy a csatlakoztatott egység
(automatikus lemezváltó stb.) mködése
nem megfelel, nyomja meg a visszaállító
(Reset) gombot. A visszaállító (Reset) gomb
megnyomásakor a készülék visszaáll a gyári
beállításokra.
Visszaállító (Reset)
gomb
A berendezés tisztítása
Ha a készülék ellapja nem tiszta, törölje át puha,
száraz ruhával.
Amennyiben az ellap ersen szennyezett, tisztítsa
meg az ellapot egy semleges tisztítószerbe mártott
ruhával, majd törölje át újra puha, száraz ruhával.
¤
· Ne permetezzen tisztítószer-sprayt közvetlenül a készülékre,
mert kárt tehet a mechanikus alkatrészekben. Ha durva
ruhával törli le az ellapot, vagy ha illékony folyékony
tisztítószert, például hígítót vagy alkoholt használ, akkor
megkarcolhatja az ellap felületét, vagy letörölheti az
ellapon látható karaktereket.
Az ellap kivezetéseinek tisztítása
Ha az egységen vagy az ellapon lév kivezetések
piszkosak, törölje le ket tiszta, puha, száraz ruhával.
A lencse bepárásodása
Hideg idben, közvetlenül a gépkocsi ftésének
bekapcsolását követen a leveg páratartalma
lecsapódhat a berendezés CD-lejátszójában található
lencsén. Ezt nevezzük a lencse bepárásodásának,
mely esetenként lehetetlenné teszi a CD-k
lejátszását. Ilyenkor vegye ki a CD-t, és várjon
addig, amíg a lecsapódott pára el nem párolog. Ha
a berendezés egy kis id elteltével sem mködik
megfelelképpen, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-
márkakereskedjével.
· Ha a beszerelés során problémát észlel, vegye fel a
kapcsolatot Kenwood-márkakereskedjével.
· Választható kiegészítk vásárlása esetén forduljon
Kenwood-márkakereskedjéhez, és gyzdjön meg
róla, hogy a választott kiegészítk mködnek az Ön
modelljével, illetve az Ön területén.
· Az egységen a következ karakterek jeleníthetk
meg: A-Z 0-9 @ " ` ` % & * + ­ = , . / \ < > [ ] ( ) : ; ^ - {
} | ~ .
· Az RDS funkció nem mködik olyan területen, ahol
azt egyetlen adóállomás sem támogatja.
· A kijelz illusztrációi és a jelen kézikönyvben
megjelen panel segítségével magyarázzuk el
érthetbben a kezelszervek használatát. Ezért az
illusztrációkon szerepl képerny tartalma eltérhet
attól, ami ténylegesen megjelenik a berendezésen,
és lehet, hogy a kijelz néhány illusztrációja
alkalmazhatatlan.
CD-k kezelése
· Ne érintse meg a CD adatfelületét.
· Ne ragasszon öntapadós címkét stb. a CD felületére,
és ne használjon olyan CD-t, amelyre bármi is
ragasztva van.
· Ne használjon lemez típusú kiegészítket.
· Tisztítsa meg a lemezt a közepétl kifelé haladva.
· A CD-ket a készülékbl vízszintesen kihúzva vegye ki.
· Ha a CD központi nyílásán vagy küls peremén
sorját lát, használat eltt távolítsa el azokat pl. egy
golyóstollal.
Nem használható CD-k
· Nem használhatók a kerektl eltér alakú CD-k.
· Az elszínezdött vagy szennyezett adatfelület CD-k
nem használhatók.
· Ez az egység
jel CD-lemezeket
képes lejátszani.
Elfordulhat, hogy a jelöléssel nem rendelkez
lemezek lejátszása nem lesz megfelel.
· A nem véglegesített CD-R és CD-RW lemezeket
nem lehet lejátszani. (A véglegesítési folyamatról
bvebbet a CD-R és CD-RW lemezek írási
szoftverébl, valamint a CR-R/CD-RW-író kezelési
útmutatójából tudhat meg.)
KDC-BT6544U_Hungarian_02.indd 3
09.4.10 2:04:01 PM


background image
4 | KDC-BT6544U/ KDC-BT6544UY/ KDC-BT6044/ KDC-BT6144/ KDC-W5544U/ KDC-W5644U
Általános funkciók
Áramellátás/forrás kiválasztása gomb: [SRC]
Az áramellátás bekapcsolása.
Az áramellátás bekapcsolása után a forrás az
Állomáskeres ("TUNER"), USB vagy iPod* ("USB" vagy
"iPod"), CD ("CD"), Küls jelforrás ("AUX"), és Készenléti
mód ("STANDBY") között vált,valahányszor a gombot
megnyomja.
Az áramellátás kikapcsolásához legalább 1
másodpercig tartsa nyomva a gombot.
/
· Külön választható tartozékok csatlakoztatásakor minden
eszköz esetében megjelenik a forrás neve.
· Az iPod csatlakoztatásának észlelésekor a forrás kijelzje
"USB"-rl "iPod"-ra vált.
* A KDC-BT6544U/ BT6544UY/ W5544U/ W5644U típusoknál.
Hanger-szabályozás: [AUD] gomb
A hanger a gomb elforgatása révén állítható be.
Mélysugárzó-kimenet: [AUD] gomb
A BE ("SUBWOOFER ON") és KI ("SUBWOOFER OFF")
állapot között vált, valahányszor lefelé nyomja legalább
2 másodpercig.
· Ezt a funkciót akkor használhatja, ha az "SWPRE" értéke a
<Funkcióvezérlés> pontban (6. oldal) "SW".
Küls jelforrás bemenet
Csatlakoztasson egy hordozható audioeszközt mini
dugaszos (ø: 3,5) kábellel.
/
· Használja a mini dugaszos kábelt: ez sztereó típusú és zérus
ellenállású.
· A küls jelforrás használatának beállítása a <Funkcióvezérlés>
(6. oldal), "MENU" > "AUX" részben.
Ellap kioldása: Kioldás
Az ellap rögzítésének kioldása, melynek nyomán az
ellap levehetvé válik.
Az ellap ismételt rögzítése a következ ábrán
bemutatott módon lehetséges.
¤
· Az ellap precíziós berendezés, mely ütés vagy ers lökés
hatására károsodhat.
· Tartsa a levett ellapot annak külön tárolótokjában.
· Ne tegye az ellapot (és vagy az ellap tokját) közvetlen
napsugárzásnak, vagy túlzott hhatásnak, illetve
páratartalomnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan
helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz
ráfröccsenésének veszélye.
· A károsodás megelzése érdekében ne érintse meg ujjával az
egység, illetve az ellap kivezetéseit.
Szöveg/cím görgetése: [AUD] gomb
Görgeti a CD, audiófájlokat és a rádiós szöveget, ha
fölfelé nyomja legalább 2 smásodpercig.
Hang elnémítása telefonhívás fogadásakor
(a KDC-W5544U/ W5644U készülékeknél)
Hívás esetén a "CALL" felirat jelenik meg a kijelzn, és az
audiorendszer mködése szünetel.
A hívás befejezése után a "CALL" felirat eltnik a
kijelzrl, és az audiorendszer ismét mködésbe lép.
Az audiorendszer akkor is mködésbe lép, ha a hívás
közben megnyomja a [SRC] gombot.
/
· A TEL elnémítás funkció használatához egy kereskedelmi
forgalomban kapható telefontartozék felhasználásával
csatlakoztatnia kell a MUTE (elnémítás) vezetéket a telefonhoz.
Lásd <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez>, (40. oldal).
Funkcióvezérlés: [SEARCH]
Nyomja ezt a gombot 1 másodpercig, és beállíthatja a
különböz funkciókat az[AUD] gomb segítségével. Lásd
<Funkcióvezérlés> (6. oldal).
Alapmveletek
[SRC]
[FAVORITE]
[SEARCH]
[AUD]
[
]
[ ]
[TI]
[
]
Kioldás
Küls jelforrás
bemenet
Lemezbetölt nyílás
Mikrofon
USB-kivezetés
KDC-BT6544U_Hungarian_02.indd 4
09.4.10 2:04:02 PM


background image
Magyar
|
5
Kategória
A beállítási elem funkciója
AUTO MEMORY
A jól vehet adók automatikus tárolása a
memóriában.
iPodCTRL*1
Itt állíthatja be az iPod Kézi vezérlését.
PLAY MODE
Itt állíthatja be a lejátszási módot.
DSP*2
Itt állíthatja be a hangkörnyezet.
MENU
Itt állíthatja be a környezetet.
RETURN
Kilépés a Funkcióvezérlés üzemmódból.
*1 A KDC-BT6544U/ BT6544UY/ W5544U/ W5644U
készülékeknél.
*2 A KDC-BT6544U/ BT6544UY készülékeknél.
Kedvencek beállítása: [FAVORITE]
Rögzíti a memóriában vagy elkeresi a memóriából
kedvenc rádióállomását, iPod Lejátszási listáit/
Eladóit, stb. a kiválasztott forrástól függetlenül. Lásd
<Kedvencek beállítása> (26. oldal).
Rádió funkciók
FM sáv: [AUD] gomb
A gomb minden egyes felfelé történ megnyomására
FM1, FM2 és FM3 között vált.
AM sáv: [AUD] gomb
A gomb lefelé történ megnyomására AM-re vált.
Hangolás: [AUD] gomb
A frekvencia változtatása a gomb balra vagy a jobbra
történ megnyomására.
/
· A <Funkcióvezérlés> (6. oldal), "MENU" > "SEEK" használata a
frekvenciaváltás módosításához.
· Sztereóállomások vétele közben a "ST" jelzfény világít.
Közlekedési információk: [TI]
·
A KDC-BT6544U/ BT6544UY/ BT6044/ BT6144
készülékeknél: A közlekedési információk funkció BE-
vagy KI kapcsolása a gomb legalább 2 másodpercig
tartó megnyomásával.
·
A KDC-W5544U/ W5644U készülékeknél: A közlekedési
információk funkció BE- vagy KI kapcsolása a gomb
megnyomásával.
A funkció bekapcsolt állapotában a "TI" jelzfény világít.
Ha a hírösszefoglaló kezdetekor a funkció be van
kapcsolva, akkor a "TRAFFIC" felirat jelenik meg a
kijelzn, és a készülék a közlekedési információkat veszi.
/
· Ha a közlekedési információk vétele közben beállítja a
hangert, akkor a készülék eltárolja az új hanger-beállítást
a memóriában. A Közlekedési információk funkció
következ alkalommal történ bekapcsolásakor a készülék a
memóriában tárolt hangert használja.
Lemez- és audiofájl-lejátszási funkciók
Lemez lejátszása: Lemezbetölt nyílás
Lemez behelyezése nyomán megkezddik a lejátszás.
CD behelyezésekor az "IN" jelzfény kigyullad.
/
· 3 hüvelyk (8 cm) átmérj CD nem használható. Ha átalakítóval
próbálja behelyezni a lemezt, az mködési hibát okozhat.
Lemez kiadása: [
0]
/
· A motor kikapcsolása után 10 percig ki lehet venni a lemezt.
USB eszköz/iPod lejátszás: USB-kivezetés
(A KDC-BT6544U/ BT6544UY/ W5544U/ W5644U
készülékeknél)
USB-eszköz csatlakoztatásakor elindul a lejátszás.
/
· A lejátszható audiofájlokról, adathordozókról és eszközökrl
<Az audiofájlokról> c. részben (35. oldal) tájékozódhat.
Szünet és lejátszás: [
38]
A gomb minden egyes megnyomására szünet és
lejátszás között vált.
USB-eszköz eltávolítása: [
0]
Az eltávolítási mód a gomb legalább 2 másodpercig
tartó megnyomásával választható ki. Ezután az USB-
eszköz eltávolítható.
Az eltávolítási üzemmódban a kijelzn az "USB
REMOVE" felirat jelenik meg.
Zeneszám keresése: [AUD] gomb
A zeneszám váltása a gomb balra vagy a jobbra történ
megnyomására.
A zeneszám gyors vissza-, illetve elreléptetése a gomb
balra vagy jobbra történ lenyomva tartására. (Az
audiofájl lejátszása során nem kerül hang a kimenetre.)
Mappa keresése: [AUD] gomb
Az audiofájlt tartalmazó mappa váltása a gomb felfelé
vagy lefelé történ megnyomására.
· Az iPod mveleteknél a keresési üzemmódba lépéshez
elször a <Zene keresése az iPod esetében> (11. oldal) pontra
kell lépnie.
Keresési mód: [SEARCH]
A [SEARCH] gomb megnyomása után a zeneszámokat
leggyorsabban az [AUD] gomb segítségével keresheti.
Részletek: <Zeneszám keresése> (11. oldal).
Telefonálás kihangosítóval
Mikrofon:
(A KDC-BT6544U/ BT6544UY/ BT6044/ BT6144 készülékeknél)
A kihangosítós telefon beépített mikrofonnal rendelkezik.
Ha az Ön hangja felismerhetetlen a gyenge mikrofon
hanger vagy a járm zajai miatt, módosítsa a mikrofon
beállításait a <Funkcióvezérlés>, "MENU" > "MIC GAIN"
ben és a <Funkcióvezérlés> > "NR LEVEL" (6. oldal)
pontjával.
KDC-BT6544U_Hungarian_02.indd 5
09.4.10 2:04:03 PM