background image
CD-R/RW PLAYBACK
3-CD
PLAY & EXCHANGE
ACTIVE
BASS EX.
EJECT
EJECT
REC / PLAY
B
CD SYNCHRO RECORDING
PLAY
A
FULL - LOGIC CONTROL
AUX
CD
TAPE
FM
/ AM
CD
3
CD
2
CD
1
COMPACT
COMPONENT
SYSTEM
MX-K30R
1 BIT DUAL D/A
CONVERTER
PROGRAM
SOUND
MODE
REPEAT
PANDOM
PRESET
TUNING
ST
CANCEL
PHONES
REC START
/ STOP
CD
REC START
DUBBING
SET
ANDBY/ON
ECO
STANDBY
/ DEMO
V
O
L
U
M
E
DIS
C S
KIP
R
O
C
K
I
CLASS C
P
O
P
CLOCK
/TIMER
TAPE
A / B
SELECT
PTY / EON
DISPLAY MODE
FM MODE
FM /AM
AUX
SLEEP
STANDBY/ON
CD
1
CD
2
CD
3
SOUND
SELECT
PTY/EON
MODE
DISPLAY
MODE
ACTIVE
BASS EX.
FADE
MUTING
VOLUME
PROGRAM
/RANDOM
REPEAT
TAPE
A/B
TAPE
CD
BASS-REFLEX
BASS-REFLEX
CD-R/RW PLAYBACK
3-CD
PLAY & EXCHANGE
ACTIVE
BASS EX.
EJECT
EJECT
REC / PLAY
B
CD SYNCHRO RECORDING
PLAY
A
FULL - LOGIC CONTROL
AUX
CD
TAPE
FM
/ AM
CD
3
CD
2
CD
1
COMPACT
COMPONENT
SYSTEM
MX-K15R
1 BIT DUAL D/A
CONVERTER
PROGRAM
SOUND
MODE
REPEAT
PANDOM
PRESET
TUNING
ST
CANCEL
PHONES
REC START
/ STOP
CD
REC START
DUBBING
SET
ANDBY/ON
ECO
STANDBY
/ DEMO
V
O
L
U
M
E
DIS
C S
KIP
R
O
C
K
I
CLASS C
P
O
P
CLOCK
/TIMER
TAPE
A / B
SELECT
PTY / EON
DISPLAY MODE
FM MODE
FM /AM
AUX
SLEEP
STANDBY/ON
CD
1
CD
2
CD
3
SOUND
SELECT
PTY/EON
MODE
DISPLAY
MODE
ACTIVE
BASS EX.
FADE
MUTING
VOLUME
PROGRAM
/RANDOM
REPEAT
TAPE
A/B
TAPE
CD
BASS-REFLEX
BASS-REFLEX
CD-R/RW PLAYBACK
3-CD
PLAY & EXCHANGE
ACTIVE
BASS EX.
EJECT
EJECT
REC / PLAY
B
CD SYNCHRO RECORDING
PLAY
A
FULL - LOGIC CONTROL
AUX
CD
TAPE
FM
/ AM
CD
3
CD
2
CD
1
COMPACT
COMPONENT
SYSTEM
MX-K10R
1 BIT DUAL D/A
CONVERTER
PROGRAM
SOUND
MODE
REPEAT
PANDOM
PRESET
TUNING
ST
CANCEL
PHONES
REC START
/ STOP
CD
REC START
DUBBING
SET
ANDBY/ON
ECO
STANDBY
/ DEMO
V
O
L
U
M
E
DIS
C S
KIP
R
O
C
K
I
CLASS C
P
O
P
CLOCK
/TIMER
TAPE
A / B
SELECT
PTY / EON
DISPLAY MODE
FM MODE
FM /AM
AUX
SLEEP
STANDBY/ON
CD
1
CD
2
CD
3
SOUND
SELECT
PTY/EON
MODE
DISPLAY
MODE
ACTIVE
BASS EX.
FADE
MUTING
VOLUME
PROGRAM
/RANDOM
REPEAT
TAPE
A/B
TAPE
CD
COMPACT COMPONENT SYSTEM
KOMPAKTNÍ SYSTÉM
SYSTEM MUZYCZNY
KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER
MX-K30R/MX-K10R/MX-K15R
Obsahuje CA-MXK30R a SP-MXK30
Obsahuje CA-MXK10R a SP-MXK10
Obsahuje CA-MXK15R a SP-MXK15
Sklada si z CA-MXK30R i SP-MXK30
Sklada si z CA-MXK10R i SP-MXK10
Sklada si z CA-MXK15R i SP-MXK15
A CA-MXK30R és az SP-MXK30 tartalma
A CA-MXK10R és az SP-MXK10 tartalma
A CA-MXK15R és az SP-MXK15 tartalma
CA-MXK30R SP-MXK30
CA-MXK10R SP-MXK10
CA-MXK15R SP-MXK15
SP-MXK10
CA-MXK10R
SP-MXK10
SP-MXK15
CA-MXK15R
SP-MXK15
INSTRUCTIONS
PRUCKA K OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSLUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
For Customer Use:
Enter below the Model No. and
Serial No. which are located either
on the rear, bottom or side of the
cabinet. Retain this information for
future reference.
Model No.
Serial No.
LVT0860-006B
44-1110-1
[EV]
SP-MXK30
CA-MXK30R
SP-MXK30
Cover
4/22/02, 2:47 PM
2


background image
G-1
Varování, upozornni a jiné
Ostrzeenia, uwagi i inne
Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók
,
Óvintézkedés ä
STANDBY/ON
kapcsoló!
A teljes áramtalanítás érdekében húzza ki a hálózati
kábelt a konnektorból. A STANDBY/ON
kapcsolóval
nem lehet áramtalanítani a készüléket. A készülék be és
kikapcsolása a távvezérlvel irányítható.
Upozornní -- STANDBY/ON
spínac!
Abyste pístroj úpln odpojili ze sít, vytáhnte hlavní zástrcku.
Pepínac STANDBY/ON
v jakékoliv poloze neodpojí pístroj
ze sít. Pepínac mze být kontrolován dálkov.
Uwaga -- przelcznik STANDBY/ON
!
Aby calkowicie odci doplyw energii, odlcz przewód zasilania.
Przelcznik STANDBY/ON
w adnej pozycji nie odlczaj
urzdzenia od sieci. Moesz wlcza i wylcza zasilanie
pilotem.
- STANDBY/ON
!
. STANDBY/ON
.
.
UPOZORNN
Aby se zabránilo poranní elektrickým proudem, pozáru atd.:
1. Nesnímejte srouby, kryty nebo skíku.
2. Nevystavujte toto zaízení desti nebo vlhkosti.
3. Úrazu elektrickým proudem lze pedejít nasazením a
plným zasunutím siroké zástrcky do siroké zásuvky.
ÓVINTÉZKEDÉS
A tz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében:
1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, küls burkolatát
vagy a készülékdobozt.
2. Ne tegye ki a készüléket es vagy nedvesség hatásának.
3. Az áramütés elkerülése érdekében, egyeztesse a
csatlakozó széles végét a széles nyílással, és dugja
be teljesen.
OSTRZEENIE
Aby zmniejszy niebezpieczestwo poraenia prdem
elektrycznym, poaru, itp.:
1. Nie zdejmuj wkrtów, oslon ani obudowy.
2. Nie naraaj niniejszego urzdzenia na dzialanie
deszczu lub wilgoci.
3. Aby zapobiec poraeniu prdem elektrycznym, dopasuj
szeroki bolec wtyczki do szerokiej szczeliny w kontakcie
i wló do koca.
,
..:
1. , .
2.
.
3. ,
.
CA_MXK30R_MXK10R_Safety
2002.03.27, 08:00
1


background image
G-2
UPOZORNN
· Nezakrývejte vtrcí otvory. Jestlize budou ventilacní
otvory zakryty novinami nebo látkou, mze docházet k
pehívání zaízení.
· V zádném pípad nepokládejte na zaízení zapálené
svícky atd.
· Pi likvidaci baterií se ite místními ekologickými pokyny.
· Chrate pístroj ped destm, vhkostí, pokapáním nebo
postíkáním. Nedávejte na nj zádné pedmty s
kapalinami, nap. vázy.
ÓVINTÉZKEDÉS
· Ne torlaszolja el a szellznyílásokat (Ha a
szellznyíláok, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el
vannak torlaszolva, a h képtelen lesz kijutni a
készülékbl).
· Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt
lángforrást, például ég gyertyákat.
· Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi
elírásokat.
· A készüléket óvja az estl és egyéb nedves
csepegéstl, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot
tartalmazó tárgyakat, például vázát.
OSTRZEENIE
· Nie przekrywa otwory wentylacyjne. (Jeeli doszloby
do przekrycia otworów wentylacyjnych gazetami, tkani
itd., cieplo nie mogloby unilka).
· Nie poklada na przyrzd adnych ródel z otwartym
ogniem, jako rozwiecone wiece.
· Przy wymianie baterii naley bra do uwagi problemy
zwizane z ochron rodowiska natsuralnego, a dlatego
musz by cile dotrzymywane przepisy miejscowe
albo ustawy dotyczce likwidacji wyladowanych baterii.
· Nie naraa urzdzenia na kontakt z deszczem, wilgoci,
kapic lub rozlan wod i nie umieszcza na jego
obudowie adnych przedmiotów wypelnionych plynami,
np. wazonów.
·
.
· ,
,
(, , ,
, , , ..).
· /
. (
).
· ,
, , .
· ,
, .,
.
" "
() , "
,
,
"
(7) .
,
, ,
/
.
, ,
(2)
.
(),
,
,
,
, JVC,
,
.
CA_MXK30R_MXK10R_Safety
2002.03.27, 08:00
2


background image
G-3
Óvintézkedés: Megfelel szellzés
Az áramütés és a tz veszélyének, valamint a készülék károsodásának elkerülése végett az alábbiak
figyelembevételével helyezze el a készüléket:
1
Elöl:
Akadálymentes, nyitott elhelyezés
2
Oldalt/ Felül/ Hátul:
Az alábbi ábrának megfelelen biztosítson szabad, akadálymentes területet minden oldalon.
3
Alul:
Vízszintes felületen helyezze el a készüléket. A legjobb szellzés biztosítása érdekében tegye
minimum 10 cm-es magasságú állványra a berendezést.
Ostronie: Wlaciwa wentylacja
Aby zapobiec niebezpieczestwu poraenia prdem elektrycznym, poaru oraz aby zapobiec uszkodzeniom,
ustaw niniejsze urzdzenie jak pokazano niej:
1
Przód:
Nie zastawia otwartej przestrzeni.
2
Boki/ Wierzch/ Tyl:
Nie zastawia obszarów o wymiarach wskazanych na diagramie niej.
3
Spód:
Umieci na równej powierzchni. Zapewni wystarczajcy przeplyw powietrza umieszczajc na
podstawie o wysokoci co najmniej 10 cm.
Upozornní: Správná ventilace
Z dvodu vyvarovat se poranní elektrickým proudem a pozáru a zabránit poskození umístte aparát
následujícím zpúsobem:
1
Zepedu:
Zádná pekázka a volný prostor.
2
Ze stran/ Nahoe/ Vzadu:
Zádné pekázky by nemly být umístny ve vzdálenostech uvedených níze.
3
Spodek:
Umístte na rovném povrchu. Umístním podstavce vysokého 10 cm a více podpoíte odpovídající
pívod vzduchu pro ventilaci.
:
:
1. :
.
2. / / :
, .
3. :
. ,
10 .
15cm
1cm
15cm
15cm
10cm
1cm
CA-MXK30R/
CA-MXK10R/
CA-MXK15R
15cm
15cm
CA-MXK30R/
CA-MXK10R/
CA-MXK15R
Pohled zepedu
Widok z przodu
Elölnézet
Pohled ze strany
Widok z boku
Oldalnézet
CA_MXK30R_MXK10R_Safety
2002.03.27, 08:00
3


background image
G-4
Dlezité pro laserové výrobky
Wane dla wyrobów wykorzystujcych laser
Fontos tudnivaló a lézerberendezésekkel kapcsolatban
Oznacení stítky
Reprodilcje tabliczek
A címkék másolata
1 Klasifikacní stítek, umístný na vnjsím povrchu
1 Tabliczka klasyfikacyjna umieszczona na powierzchni
spodniej
1 Besoroláscímke, a küls felületen elhelyezve
1 ,
2 Stítek varování, umístný uvnit pístroje
2 Tabliczka ostrzegawcza umieszczona wewntrz
urzdzenia
2 Figyelmeztet címke, a készülék belsejében elhelyezve
2 ,
CLASS
1
LASER
PRODUCT
DANGER: Invisible laser
radiation when open and
interlock failed or defeated.
AVOID DIRECT EXPOSURE
TO BEAM.
(e)
ADVARSEL: Usynlig laser-
stråling ved åbning, når
sikkerhedsafbrydere er ude
af funktion. Undgå udsæt-
telse for stråling
(d)
VARNING: Osynlig laser-
strålning när denna del är
öppnad och spärren är
urkopplad.
Betrakta
ej
strålen.
(s)
VARO: Avattaessa ja suo-
jalukitus ohitettaessa olet
alttiina
näkymättömälle
lasersäteilylle. Älä katso
säteeseen.
(f)
AZ 1. osztályba sorolt lézerberendezés
VESZÉLY
1. Láthatattlan lézersugár, amikor nyitva van, vagy a
biztonsági zár nem kapcsolbe, vagy meghibásodik. Kerülje
a sugárnyalábbal való közvetlen érintkezést.
FIGYELMEZTETÉS
1. Nyissa ki a fels fededelet. A készülék nem tartalmaz a
vásárló által megjavítható alkatrészeket; bízzon minden
javítást képzett szakemberre.
2. A meghatározottaktól eltér szabályozó, beállító vagy végrehajtó
folyamatok használata veszélyes sugárzást okozhat.
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
NIEBEZPIECZESTWO
1. Niewidoczne promieniowanie laserowe kiedy urzdzenie jest
otwarta, a mechanizm blokujcy uszkodzony lub wylczony.
Naley unika bezporedniego nawietlenia wizk.
OSTRZEENIE
1. Nie otwieraj pokrywy górnej. We wntrzu urzdzenia nie ma
dnych czci nadajcych si do obslugi przez uytkownika;
pozostaw wszelk obslug wykwalifikowanemu personelowi.
2. Uywanie regulatorów i wykonywanie czynnoci innych
ni tutaj opisane moe doprowadzi do niebezpiecznego
nawietlenia promieniowaniem.
TÍDA 1 LASEROVÉ VÝROBKY
NEBEZPECÍ
1. Je-li západka znicená nebo selze-li, dojde pi otevení k
emisi neviditelného laserového záení. Vyvarujte se pímé
expozici paprsku.
UPOZORNNÍ
1. Neotvírejte vrchní kryt. Pístroj neobsahuje zádné
soucástky, které by mohl opravit sám uzivatel, veskeré
opravy penechte kvalifikovaným odborníkm.
2. Manipulace, seizování a a pouzití jednotky jiným zpsobem, nez
zde uvedeným, mze vést k emisi zivotu nebezpecného záení.
1
1.
. .
1. .
;
.
2.
, ,
.
CA_MXK30R_MXK10R_Safety
2002.03.27, 08:00
4