Technics manuals starting with SA0, SA1, SA2, SA3, SA4, SA5, SA6, SA7, SA8