Sanyo manuals starting with V3, V9, VA, VB, VC, VE, VHP, VHR1, VHR2, VHR3