background image
DVD/CD Tuner
Sintonizador DVD/CD
XV-DV1000
Subwoofer met voeding
Subwoofer independiente
S-DV1000SW
Speakersysteem Satelliet
Sistema de altavoces satélite
S-DV1000ST
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones


background image
Plaats van gebruik
H045 Du
Temperatuur en vochtigheidsgraad op de
plaats van gebruik:
+5°C ­ +35°C (+41°F ­ +95°F); minder dan
85%RH (ventilatie niet geblokkeerd)
Niet installeren op de volgende plaatsen:
÷ Onderrechtstreeksezonnestralingofonder
sterke kunstmatige belichting
÷ Bijhogevochtigheidsgraadofopeenslecht
verluchte plaats
VENTILATIE: Zorg dat u bij het
installeren van dit toestel rondom wat vrije
ruimte laat voor de ventilatie (tenminste 15
cm boven, 15 cm achter en 15 cm aan
weerskanten van het toestel).
WAARSCHUWING: Spleten en
openingen in het omhulsel dienen voor
ventilatie en een gepast gebruik van het
product, alsook om het te beschutten voor
oververhitting. Om het te beschermen tegen
vuur mogen deze openingen nooit afgesloten
of bedekt worden met voorwerpen zoals
dagbladen, tafellakens, gordijnen, enz. Plaats
het toestel ook nooit op een dik tapijt, op een
bed, sofa of om het even welk zacht en dik
materiaal.


background image
Energiebesparend ontwerp
Dit apparaat gebruikt minder dan 0,5 watt
aan energie wanneer de CD-speler in de
ruststand staat.
Deze etiketten bevinden zich op het
achterpaneel van de DVD/CD tuner / op de
onderzijde, en op het achterpaneel van de
apart gevoede subwoofer.
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION
Wij danken u voor de aanschaf van dit
Pioneer-product.
Deze gebruiksaanwijzingen zijn bestemd om u
te helpen bij de bediening van dit model.
Nadat u de aanwijzingen gelezen heeft, is het
raadzaam ze ergens veilig te bewaren voor het
geval u ze in de toekomst weer nodig heeft.
Dit toestel maakt gebruik van een techniek
ter bescherming van auteursrechten die op
zijn beurt weer is beschermd door
methodeclaims onder bepaalde
Amerikaanse patenten en andere
intellectuele eigendommen in het bezit van
Macrovision Corporation en andere
rechtmatige eigenaars. Gebruik van deze
techniek ter bescherming van
auteursrechten vereist de autorisatie van
Macrovision Corporation en is uitsluitend
bedoeld voor privégebruik en weergave
voor een gelimiteerd publiek tenzij
anderzijds toestemming van Macrovision
Corporation is verkregen. Het demonteren
van het toestel of uitelkaar halen en weer
inelkaar zetten is verboden.
CAUTION
:
VORSICHT :
ADVARSEL :
VARNING
:
VARO!
:
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENNABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN!
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
STRÀLING.
SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA
EJ STRÅLEN.
AVATTAESSA ALTISTUT NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSATEIL YLLE. ÄLÄ
KATSO SÄTEESEN.
VRW1872
CUIDADO : RADIACIÓN LÁSER VISIBLE E INVISIBLE AL ESTAR ABIERTO. EVITAR EXPOSICIÓN AL
RAYO.
Aan de onderkant van de speler
Wij verzoeken u deze handleiding
zorgvuldig door te lezen om u vertrouwd te
maken met de bediening van uw speler.
Bewaar deze instructies voor toekomstig
gebruik op een veilige plaats.
· Deze speler is niet geschikt voor
commercieel gebruik.
Voorzorgsmaatregelen voor
de installatie
· Installeer de componenten op zodanige
manier dat er zich geen obstructies
boven of aan de zijkanten van de
componenten bevinden en zorg ervoor
dat de ventilatie-openingen niet
versperd worden.
· Zorg voor minstens 5 cm vrije ruimte
rondom de subwoofer en minstens 15
cm rondom de DVD/CD tuner zoals
hieronder aangegeven. De achterkant
moet net zoveel vrije ruimte krijgen.
· De componenten zijn op de onderkant
van ventilatie-openingen voorzien. De
componenten mogen om deze reden
niet op dikke tapijten of andere
oppervlakken geplaatst worden die deze
openingen kunnen versperren.
· Houd de poort van de subwoofer stofvrij
door deze met een stofzuiger regelmatig
schoon te zuigen.
APART GEVOEDE SUBWOOFER (S-DV
1000SW)
5 cm
5
cm
5
cm
15 cm
15
cm
15
cm
DVD/CD Tuner (XV-DV1000)
Nederlands


background image
Inhoudsopgave
01 Voordat u begint
Eigenschappen .................................................. 7
Meegeleverde accessoires ................................ 8
Zo plaatst u de batterijen in de
afstandsbediening ............................................. 8
De afstandsbediening gebruiken ..................... 9
Schijf- / Inhoudsindeling
afspeelcompatibiliteit ........................................ 9
Algemene compatibiliteit schijf .................. 9
Compatibiliteit met CD-R/RW ................... 10
Compatibiliteit met DVD-R/RW ................. 10
Gecomprimeerde audio-compatibiliteit .... 10
Middels PC gecreëerde
schijfcompatibiliteit .................................... 10
Titels, hoofdstukken, groepen en tracks ... 11
Regio's van DVD-Video ............................... 11
02 Bediening en displays
Voorpaneel ........................................................ 12
Afstandsbediening ........................................... 13
Display (schijven) ............................................. 16
Display (tuner) .................................................. 17
Display (overig) ................................................. 18
03 Aan de slag
Het apparaat aanzetten ................................... 19
Automatische stroom aan toetsen ........... 19
De speler op uw TV-systeem afstellen ............ 19
De Room Setup handleiding gebruiken ......... 20
De klok instellen ............................................... 21
De afstandbediening op uw TV instellen ....... 21
De schermdisplays gebruiken ........................ 22
Schijven afspelen ....................................... 23
Hoofdtoetsen afstandsbediening .............. 24
Menu's van DVD schijven .......................... 25
De DVD-RW (VR mode) schijfmenu's
navigeren ..................................................... 26
PBC-menu's van Video CD's ..................... 26
04 Schijven afspelen
Inleiding ............................................................ 27
De Disc Navigator gebruiken om de inhoud
van een schijf te bekijken ................................ 27
Schijven scannen ............................................. 28
In slow motion afspelen .................................. 28
Beeld voor beeld vooruitgaan/teruggaan ...... 29
Een deel van een schijf lussen ........................ 29
Herhaalde weegave gebruiken ....................... 30
De schermdisplays gebruiken ................... 30
Het display gebruiken ................................ 31
Willekeurige weergave gebruiken ................... 31
Het schermdisplay gebruiken ................... 31
Het display gebruiken ................................ 31
Programmalijsten maken ................................ 32
Het schermdisplay gebruiken ................... 32
Andere functies in het OSD
programmamenu .................................. 33
Het display gebruiken ................................ 34
De programmalijst wissen ................... 34
Een schijf doorzoeken ..................................... 34
Afspelen van `bonusgroepen' op DVD-Audio
schijven ............................................................. 35
Ondertiteling wijzigen ...................................... 35
DVD-Video audiotaal wijzigen ......................... 36
Audiokanaal wisselen wanneer er een
DVD-Audio afgespeeld wordt .......................... 36
Audiokanaal wisselen wanneer er een
CD/MP3/Video CD/Super VCD afgespeeld
wordt ................................................................. 36
Camerahoeken wisselen ................................. 37
Schijfinformatie weergeven ............................ 37
Het display op het voorpaneel gebruiken .. 38
05 Naar de radio luisteren
De tuner op een zender afstemmen ............... 39
Een slechte FM ontvangst verbeteren ...... 39
Zenders opslaan ............................................... 40
Naar opgeslagen zenders luisteren .......... 40
Over RDS .......................................................... 41
Het RDS display gebruiken ........................ 42
RDS programma's opzoeken .................... 42


background image
Nederlands
06 Andere componenten afspelen
Een extern component als bron selecteren ... 43
De audio-ingang van analoog naar
digitaal overschakelen ............................... 43
Het signaalniveau reduceren .......................... 43
07 Surround sound instellen
De surround sound instellingen selecteren .. 44
De afstand van de frontspeaker instellen .. 44
De afstand van de centerspeaker
instellen ....................................................... 44
De afstand van de surround speaker
instellen ....................................................... 45
Instelling voor dynamisch bereik .............. 45
Dual mono instelling .................................. 45
LFE demper instelling ................................ 45
De kanaalniveaus instellen ........................ 46
De kanaalniveaus met behulp van
de testtoon instellen ............................. 46
De kanaalniveaus met behulp van
een surround sound bron instellen ..... 46
08 Bronnen afspelen
Inleiding ............................................................ 47
Auto ............................................................. 47
Surround modes ......................................... 47
Dolby Pro Logic ..................................... 47
Dolby Pro Logic II Movie ....................... 47
Dolby Pro Logic II Music ....................... 47
Advanced Surround modes ....................... 47
Advanced Music ................................... 47
Advanced Movie .................................... 47
Virtual Surround Back .......................... 47
Expanded ............................................... 48
TV Surround ........................................... 48
Virtual Surround .................................... 48
5-Channel Stereo .................................. 48
Phones Surround .................................. 48
Stereo .......................................................... 48
In Auto modus luisteren .................................. 48
De surround modes gebruiken ....................... 48
Advanced Surround gebruiken ....................... 49
Het effectenniveau afstellen ...................... 50
09 Het geluid afstellen
De lage en hoge tonen afstellen ..................... 51
De lage tonen naar voren brengen ................. 51
In Quiet / Midnight modes luisteren .............. 51
Het geluid tijdelijk uitzetten ............................ 51
10 De timer gebruiken
De wake-up timer instellen ............................. 52
De wake-up timer aan/uitzetten ................ 53
De sleep timer instellen ................................... 53
11 Het menu voor de video-
instellingen
De video afstellen ............................................. 54
Persoonlijke presets maken ...................... 54
12 Menu Eerste instellingen
Het menu Initial Settings (Eerste
instellingen) gebruiken .................................... 56
Instellingen voor Digital Audio Mode
(Digitale Audio modus) ................................... 56
Dolby Digital Out (Dolby Digitale Uit) ....... 56
DTS Out (DTS Uit) ....................................... 56
Linear PCM Out (Lineaire PCM Uit) .......... 57
Instellingen Video Output (Video Uitgang) .... 57
TV Screen (TV-scherm) ............................... 57
AV Connector Out (AV-Connector Uit) ...... 58
S-Video Out (S-video Uit) ............................ 59
Still Picture (Stilstaand beeld) ................... 59
Language (Taal)-instellingen ........................... 59
Audio Language (Audiotaal) ...................... 59
Subtitle Language
(Ondertitelingstaal) .................................... 59
Auto Language (Automatische taal) ......... 60
DVD Menu Language (DVD Menutaal) .... 60
Subtitle Display (Ondertitelingsdisplay) ... 61
Display (Display)-instellingen ......................... 61
OSD Language (OSD-taal) ......................... 61
On Screen Display (Schermdisplay) ......... 61
Angle Indicator (Hoekindicator) ................ 61
Background (Achtergrond) ....................... 61
Screen Saver (Screensaver) ...................... 62