background image
DV696AV_RU.book
Page 1
Friday, April 7, 2006
8:29 PM


background image
D3-4-2-1-9a_Ru
D3-4-2-1-8_A_Ru
VORSICHT
: SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG,WENNABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN!
CAUTION
: VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
ADVARSEL : SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÀLING.
VARO!
: AVATTAESSA ALTISTUT NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSATEIL YLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.
VARNING
: SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN.
7260000356 SH
CUIDADO
: RADIACIÓN LÁSER VISIBLE E INVISIBLE AL ESTAR ABIERTO. EVITAR EXPOSICIÓN AL RAYO.
DV696AV_RU.book
Page 2
Friday, April 7, 2006
8:29 PM


background image
DV696AV_RU.book
Page 3
Friday, April 7, 2006
8:29 PM


background image
4
Ru
Pioneer.
,
.
.
01
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
/
. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
02
. . . . . . . . . . . . . . . 11
SCART AV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
S-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
AV . . . . . . . . . . 14
HDMI . . . . . . . 16
HDMI. . . . . . . . . . . . . . . . 16
03
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . 19
04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . . . . . 21
05
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
. . . . . . . . . 27
/ . . . . . . . . . . . . . . 27
JPEG . . . . . . . . . . . . . . 28
DVD Video
CD/Super VCD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
WMA, MP3, DivX video
JPEG . . . . . . 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . 31
. . . 31
. . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
. . . . . . . . . . . . . 35
. . . . . . . . . . . . . . . 35
. . . . . . 35
06
. . . . . . . . . . . . . . . 36
. . . . . . . . . . . . . . . 37
07
.
. . . . 38
. . . . . . . . . . 38
. . . . . . . . . . 39
. . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . . 42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
. . . . . . . . 45
HDMI . . . . . . . . . . . 47
08
. . . . . . 51
. . . . . . 52
. . . . . . . . 53
. . . . . . . . . 53
DVD-Video . . . . . . . . 54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
. . . . . . . . . . . 54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
. . . . . . . . . . . . . . . 61
/ . . . . . . . . . 61
. . . . . . . . . . . 62
DV696AV_RU.book
Page 4
Friday, April 7, 2006
8:29 PM


background image
01
5
Ru
1
·
DVD-Audio
SACD
DVD-Audio Super Audio CD
(SACD).
·
Super VCD
Super VCD,
(IEC).
Super VCD
( Video CD)
. , Super
VCD
.
·
24-/
192
24-
/192
,
,
.
·
Dolby*1 Digital
DTS*2
A/V
,
Dolby
Digital, DTS DVD-
Audio.
·
PureCinema
,
, ,
,
.
·
,
.
HDMI*3
HDMI (
)
,
. HDMI
,
,
,
*4 .
AV / ,
HDMI,
.
,
,
(DTV)
/ .
·
DSP
.
.36.
·
.
. 35.
DV696AV_RU.book
Page 5
Friday, April 7, 2006
8:29 PM