background image
POLSKI -3-
4
5
6
8
8
8
7
9
9
10
11
12
12
13
15
15
15
15-16
16-18
18-21
22-23
24-28
29
30
Miejsce ustawienia telewizora..................
7


background image
POLSKI -4-


background image
POLSKI -5-


background image
POLSKI -6-


background image
POLSKI -7-