background image
Digitale Satelliet Ontvanger
DBR-S220NL
Gebruiksaanwijzing


background image
2
STANDBY
1
A
B
C
D
E
23
45
6
78
0
9
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
DAG
AVOND
NACHT
TV/SAT
VOORK
FREEZE
SRS
TV/VCR
STANDBY
STANDBY
SURROUND
SERV
EPG
INFO
TERUG
TV
VCR
OK
MENU
CH
VOL
Activeren of
deactiveren van de
voorkeurkanalen
Functietoetsen.
Informatie over het
abonnement
Uitzetten van het geluid
Toetsen om door de
menu's op het scherm
te lopen,
om de programma's
te kiezen
en het volume in te
stellen
Toetsen om de
elektronische
programmagids (EPG)
te tonen
Toets om vanuit het
menu terug te gaan
naar het
televisieprogramma
Toets waarmee u een
gekozen optie
bevestigt
Beeld stilzetten
(FREEZE)
(Zie pagina 34)
Bedieningstoetsen TV
(Zie pagina 35)
Bedieningstoetsen
videorecorder
(Zie pagina 36)
SRS
(Zie pagina 33)
Toegang tot persoonlijke
instellingen
Voor het weergeven van
informatie m.b.t. het
programma op het
gekozen kanaal, het
volgende programma
dat wordt uitgezonden
op dat kanaal en andere
programma's
Uitgebreide informatie
over een programma
of het instellen van
taal en/of ondertitels
Functietoetsen
Aan/Uit-knop
(Stand-by)
Omschakelen tussen
ontvangst via uw digitale
decoder of direct via uw
TV-kabelaansluiting


background image
3
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Met deze afstandsbediening kunt u niet alleen de numerieke ontvanger bedienen, maar ook
de voornaamste functies van andere grote televisie- en videorecordermerken. Voor de
programmeringsaanwijzingen verwijzen we u naar pagina 35.
Om de batterijen te plaatsen drukt u
op het dekseltje aan de achterzijde van
de afstandsbediening en vervolgens
schuift u het dekseltje eraf.
Plaats 2 nieuwe
AA-batterijen
Voorzorgen voor de
afstandsbediening
- Laat de afstandsbediening niet
vallen.
- Houd de afstandsbediening buiten
bereik van vocht.
- De afstandsbediening niet
gebruiken of plaatsen:
op een plaats die rechtstreeks aan
de zon is blootgesteld;
in de buurt van een warmtebron;
op een vochtige plaats.
LET OP
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door
elkaar. Gebruik enkel en alleen nieuwe batterijen.
- Gebruik geen batterijen van verschillende merken
door elkaar. Batterijen van verschillende merken
kunnen verschillende spanningen hebben ondanks dat
ze hetzelfde formaat hebben.
- Als u weet dat u de afstandsbediening gedurende een
lange periode niet zal gebruiken (meer dan een maand)
verwijdert u dan de batterijen om een eventueel
elektrolytlek te voorkomen. In geval van een
elektrolytlek binnenin de afstandsbediening moet u
de gebruikte batterijen wegwerpen, alle vloeistof uit
de binnenzijde van het batterijcompartiment
verwijderen en nieuwe batterijen plaatsen.
- De PIONEER-batterijen die bij de afstandsbediening
worden meegeleverd, bevatten geen zware metalen
zoals kwik, nikkel of cadmium.
In vele landen mogen batterijen niet met het huisvuil
worden weggeworpen. Leef altijd de plaatselijke
voorschriften na voor het verwijderen van gebruikte
batterijen.
- Het instellen van de merkcode (brand code) van de
afstandsbediening vergt slechts een minuutje tijd. Om
te voorkomen dat u uw vorige instellingen verliest,
plaatst u best een nieuw stel batterijen onmiddellijk
nadat u de oude heeft verwijderd. Als u tijdens het
verwijderen van de batterijen op de toetsen van de
afstandsbediening drukt, wordt de merkcode gewist.
Daarom moet u erop letten, dat u niet op de toetsen
van de afstandsbediening drukt, terwijl u de batterijen
vervangt.
Bij dit product zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.


background image
4
Actieradius van de afstandsbediening
- Als de signaaltransmissie tussen de afstandsbediening
en de ontvanger van de videorecorder wordt
gehinderd door een obstakel dan is het mogelijk dat
de videorecorder niet reageert op de impulsen van de
afstandsbediening. In dat geval moet u het obstakel
verwijderen of een andere positie innemen.
- Naarmate de batterijen worden gebruikt, verkleint de
actieradius van de afstandsbediening. Als de
actieradius van de afstandsbediening u ontoereikend
lijkt, moet u de batterijen vervangen.
DIGITA
L TER
RESTR
IAL R
ECEIV
ER
SURROUND
SMAR
T CAR
D 1
SMAR
T CARD
2
MENU
OK
ON/OFF
BELANGRIJK
Het uitroepteken in een gelijkzijdige
driehoek is bedoeld om de gebruiker
te
attenderen
op
belangrijke
instructies aangaande bediening en
onderhoud (reparatie) in de bij het
toestel behorende documentatie.
LET OP:
OM
HET
GEVAAR
VAN
ELEKTRISCHE
SCHOKKEN
TE
VOORKOMEN, MAG U DE KAP (OF
DE
ACHTERKANT)
NIET
VERWIJDEREN. ER BEVINDEN ZICH
GEEN ONDERDELEN BINNENIN DIE
DOOR
DE
GEBRUIKER
GEREPAREERD OF VERVANGEN
KUNNEN
WORDEN.
LAAT
REPARATIE OF ONDERHOUD OVER
AAN
BEVOEGD
SERVICE
PERSONEEL.
Dit symbool met de bliksemschicht
met pijlkop in een gelijkzijdige
driehoek is bedoeld om de gebruiker
te attenderen op de aanwezigheid
binnen de behuizing van het product
van onderdelen die niet geïsoleerd
zijn
en
onder
een
dusdanig
"gevaarlijke spanning" staan dat
het gevaar van elektrische schokken
voor personen bestaat.
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION


background image
5
DIGITAL SATELLITE RECEIVER
SURROUND
SMART CARD 1
SMART CARD 2
MENU
OK
ON/OFF
SERIAL
230V
PARALLEL
AUDIO
HI - FI
LEFT
TV
RF OUT
RF IN
14/18V. 300mA
VCR
RIGHT
MODEM
is een geregistreerde handelsmerk van SRS Labs, Inc.
Weergave van:
· het uur wanneer de ontvanger in
stand-by staat;
· het programmanummer wanneer de
ontvanger ingeschakeld is;
· het woord PLUS: visuele
waarschuwing van uw
programmering;
· het woord MESS: u heeft een bericht
in uw brievenbus.
Multifunctionele toetsen
Door de menu's
op het scherm
lopen
Programmakeuze
Volumeregeling
Lezer voor de abonnementkaart
Lezer voor de bankkaart
Toegang tot de persoonlijke
instellingenmenu's
Bevestiging van een stap
Netschakelaar
Aansluiting voor
het netsnoer
(meegeleverd bij
de ontvanger)
Aansluiting
telefoonstekker
(kabel meegeleverd
bij ontvanger)
Scart-aansluiting
voor TV
(meegeleverd bij
de ontvanger)
Ingang
satellietantenne
Aansluiting van een
seriële of parallelle
computerverbinding
(facultatief)
Audio-uitgangen
voor de aansluiting
van een Hi-Fi-keten
Scart-aansluiting
voor
videorecorder
Antenne-uitgang van
de satelliet voor
aansluiting van
bijvoorbeeld een
analoge
satellietontvanger