background image
No.51878B
2003/06
AV21BT7ENS , AV21BT7ENB
AV21BT7EPS , AV21BT7EPB
AV21BT7EES , AV21BT7EEB
1
COPYRIGHT © 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.
AV21BT7ENS, AV21BT7ENB
AV21BT7EPS, AV21BT7EPB
AV21BT7EES, AV21BT7EEB
The updated version of the parts list attached to the SERVICE MANUAL (No.51878, Dec. 2001) for
the AV21BT7ENS, AV21BT7ENB, AV21BT7EPS, AV21BT7EPB, AV21BT7EES and AV21BT7EEB has
been issued.
Except for the parts list, please refer to the original SERVICE MANUAL (No.51878, Dec. 2001) for the
AV21BT7ENS, AV21BT7ENB, AV21BT7EPS, AV21BT7EPB, AV21BT7EES and AV21BT7EEB.
SERVICE MANUAL
COLOUR TELEVISION
Supplementary


background image
No. 51878B
AV21BT7ENS , AV21BT7ENB
AV21BT7EPS , AV21BT7EPB
AV21BT7EES , AV21BT7EEB
2
PARTS LIST
CONTENTS
!
USING P.W. BOARD & REMOTE CONTROL UNIT 2
!
EXPLODED VIEW PARTS LIST 3
!
EXPLODED VIEW 4
!
PRINTED WIRING BOARD PARTS LIST
"
MAIN P.W. BOARD ASS'Y
5
"
MULTI SOUND P.W. BOARD ASS'Y
8
"
CRT SOCKET P.W. BOARD ASS'Y
9
"
FRONT AV P.W. BOARD ASS'Y
9
"
HEADPHONE JACK P.W. BOARD ASS'Y
9
"
PROTECTION MODULE P.W. BOARD ASS'Y
9
"
MAIN P.W. BOARD ASS'Y
10
"
MULTI SOUND P.W. BOARD ASS'Y
13
"
MAIN P.W. BOARD ASS'Y
15
!
PACKING / PACKING PARTS LIST 19
USING P.W. BOARD & REMOTE CONTROL UNIT
Model
PWB ASS'Y
AV21BT7ENS
AV21BT7ENB
AV21BT7EPS
AV21BT7EPB
AV21BT7EES
AV21BT7EEB
MAIN PWB
VE-20073428
VE-20073414
VE-20073418
MULTI SOUND PWB
VE-20078991
VE-20079020
VE-20078991
CRT SOCKET PWB
VE-20089205
FRONT AV PWB
VE-20076582
HEADPHONE JACK PWB
VE-20075217
PROTECTION MODULE PWB
VE-20051395
REMOTE CONTROL UNIT
VE-30015781
(RM-C85)
[ AV21BT7EPS , AV21BT7EPB ]
[ AV21BT7ENS , AV21BT7ENB ]
[ AV21BT7EES , AV21BT7EEB ]


background image
No. 51878B
AV21BT7ENS , AV21BT7ENB
AV21BT7EPS , AV21BT7EPB
AV21BT7EES , AV21BT7EEB
3
EXPLODED VIEW PARTS LIST
!
Ref.No.
Part No.
Part Name
Description
!
V01
VE-30002749
PICTURE TUBE
Included DY, PC magnet
!
L01
VE-30002124
DEG COIL&EARTH CB.
!
TR602
VE-30002826
FB TRANSF.
Within MAIN PWB
!
1
VE-20072175
BUTTON(ON/OFF SW)
POWER
2
VE-35004544
SPRING(ON/OFF SW)
!
3
VE-20056445
LENS
!
4
VE-20056446
LENS LED
!
5
VE-20053831
LENS PRE-AMP
!
6
VE-20073594
FRONT CABINET
!
7
VE-20073597
BUTTON FUNCTION
CH, VOL
9
VE-30001946
SPEAKER
(X2)
10
VE-40009153
LOGO JVC
11
VE-30009143
PWB TACT
!
14
VE-20066509
BACK COVER
15
VE-35004572
SCREW
(X5)
!
17
VE-20074158
LABEL
[AV21BT7ENS]
!
17
VE-20074142
LABEL
[AV21BT7EPS]
!
17
VE-20074129
LABEL
[AV21BT7EES]
!
18
VE-30002385
POWER CORD
!
Ref.No.
Part No.
Part Name
Description
!
V01
VE-30002749
PICTURE TUBE
Included DY, PC magnet
!
L01
VE-30002124
DEG COIL&EARTH CB.
!
TR602
VE-30002826
FB TRANSF.
Within MAIN PWB
!
1
VE-20056442
BUTTON(ON/OFF SW)
POWER
2
VE-35004544
SPRING(ON/OFF SW)
!
3
VE-20056445
LENS
!
4
VE-20056446
LENS LED
!
5
VE-20053831
LENS PRE-AMP
!
6
VE-20068238
FRONT CABINET
!
7
VE-20056440
BUTTON FUNCTION
CH, VOL
9
VE-30001946
SPEAKER
(X2)
10
VE-40009151
LOGO JVC
!
11
VE-30009143
PWB TACT
!
14
VE-20079492
BACK COVER
15
VE-35004572
SCREW
(X5)
!
17
VE-20074150
LABEL
[AV21BT7ENB]
!
17
VE-20077009
LABEL
[AV21BT7EPB]
!
17
VE-20074126
LABEL
[AV21BT7EEB]
!
18
VE-30002385
POWER CORD
[ Silver model : AV21BT7ENS, AV21BT7EPS, AV21BT7EES ]
[ Black model : AV21BT7ENB, AV21BT7EPB, AV21BT7EEB ]


background image
No. 51878B
AV21BT7ENS , AV21BT7ENB
AV21BT7EPS , AV21BT7EPB
AV21BT7EES , AV21BT7EEB
4
EXPLODED VIEW
!
(x5)
MAIN PWB
HEADPHONE JACK
PWB
!
!
!
9
1
2
3
4
5
6
11
7
14
15
V01
!
10
!
17
18
!
!
ON/OFF SW
(SW801)
MULTI SOUND
PWB
TR602
!
CRT SOCKET
PWB
!
!
L01
!
!


background image
No. 51878B
AV21BT7ENS , AV21BT7ENB
5
PRINTED WIRING BOARD PARTS LIST
MAIN P.W. BOARD ASS'Y (VE-20073428)
!
Symbol No.
Part No.
Part Name
Description
RESISTOR
R010
VE-30000797
SMD R
1/10W 75R J
R011
VE-30000480
SMD R
1/10W 100K J
R012
VE-30000480
SMD R
1/10W 100K J
R014
VE-30000477
CF R
1/4W 100K J
R015
VE-30000480
SMD R
1/10W 100K J
R040
VE-30000797
SMD R
1/10W 75R J
R041
VE-30000797
SMD R
1/10W 75R J
R044
VE-30000459
CF R
1/4W 100R J
R045
VE-30000524
SMD R
1/10W 150R J
R049
VE-30000717
SMD R
1/10W 470R J
R050
VE-30000464
SMD R
1/10W 100R J
R051
VE-30000464
SMD R
1/10W 100R J
R065
VE-30000797
SMD R
1/10W 75R J
R066
VE-30000774
SMD R
1/10W 680R J
R067
VE-30000469
SMD R
1/10W 1K J
R068
VE-30000774
SMD R
1/10W 680R J
R069
VE-30000469
SMD R
1/10W 1K J
R070
VE-30000588
SMD R
1/10W 220R J
R071
VE-30000588
SMD R
1/10W 220R J
R072
VE-30000588
SMD R
1/10W 220R J
R073
VE-30000797
SMD R
1/10W 75R J
R075
VE-30000653
SMD R
1/10W 33R J
R078
VE-30000774
SMD R
1/10W 680R J
R079
VE-30000469
SMD R
1/10W 1K J
R080
VE-30000774
SMD R
1/10W 680R J
R081
VE-30000469
SMD R
1/10W 1K J
R082
VE-30000469
SMD R
1/10W 1K J
R083
VE-30000653
SMD R
1/10W 33R J
R084
VE-30000710
SMD R
1/10W 47R J
R094
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R095
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R096
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R097
VE-30000529
SMD R
1/10W 1.5K J
R098
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R099
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R100
VE-30000727
SMD R
1/10W 47K J
R101
VE-30000471
CF R
1/4W 10K J
R102
VE-30000747
SMD R
1/10W 560R J
R103
VE-30000710
SMD R
1/10W 47R J
R104
VE-30000457
SMD R
1/10W 10R J
R105
VE-30000457
SMD R
1/10W 10R J
R106
VE-30000567
SMD R
1/10W 18K J
R108
VE-30000564
CF R
1/4W 18K J
R200
VE-30000503
SMD R
1/10W 12K J
R201
VE-30000723
CF R
1/4W 47K J
R202
VE-30000459
CF R
1/4W 100R J
R203
VE-30000471
CF R
1/4W 10K J
R208
VE-30000459
CF R
1/4W 100R J
R209
VE-30000459
CF R
1/4W 100R J
R213
VE-30000597
SMD R
1/10W 22K J
R300
VE-30000529
SMD R
1/10W 1.5K J
R400
VE-30000717
SMD R
1/10W 470R J
R402
VE-30000706
CF R
1/4W 47R J
R403
VE-30000659
SMD R
1/10W 330R J
R404
VE-30000688
SMD R
1/10W 390R J
R405
VE-30000469
SMD R
1/10W 1K J
R407
VE-30000459
CF R
1/4W 100R J
R418
VE-30000735
SMD R
1/10W 4.7R J
R419
VE-30000710
SMD R
1/10W 47R J
R420
VE-30000593
SMD R
1/10W 2.2K J
R421
VE-30000499
SMD R
1/10W 1.2K J
R422
VE-30000558
SMD R
1/10W 180R J
R426
VE-30000659
SMD R
1/10W 330R J
R428
VE-30000650
CF R
1/4W 33R J
R429
VE-30000524
SMD R
1/10W 150R J
R431
VE-30000459
CF R
1/4W 100R J
R432
VE-30000459
CF R
1/4W 100R J
R433
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R437
VE-30000469
SMD R
1/10W 1K J
R438
VE-30000499
SMD R
1/10W 1.2K J
R439
VE-30000499
SMD R
1/10W 1.2K J
R440
VE-30000499
SMD R
1/10W 1.2K J
R446
VE-30000480
SMD R
1/10W 100K J
R447
VE-30000464
SMD R
1/10W 100R J
R448
VE-30000466
CF R
1/4W 1K J
R449
VE-30000489
SMD R
1/10W 1R J
R450
VE-30000631
SMD R
1/10W 2.7K J
R451
VE-30000633
CF R
1/4W 27K J
R454
VE-30000534
SMD R
1/10W 15K J
R456
VE-30000550
SMD R
1/10W 160K J
R457
VE-30000606
SMD R
1/10W 2.2M J
R458
VE-30000732
SMD R
1/10W 470K J
R459
VE-30000697
SMD R
1/10W 39K G
R460
VE-30000770
CF R
1/4W 680R J
R465
VE-30006658
SMD R
1/10W 82R J
R486
VE-30000721
SMD R
1/10W 4.7K J
R488
VE-30000471
CF R
1/4W 10K J
!
Symbol No.
Part No.
Part Name
Description
RESISTOR
R492
VE-30000588
SMD R
1/10W 220R J
R493
VE-30000588
SMD R
1/10W 220R J
R494
VE-30000526
CF R
1/4W 1.5K J
R498
VE-30000563
SMD R
1/10W 1.8K J
R500
VE-30000469
SMD R
1/10W 1K J
R502
VE-30000469
SMD R
1/10W 1K J
R503
VE-30000469
SMD R
1/10W 1K J
R507
VE-30000469
SMD R
1/10W 1K J
R512
VE-30000727
SMD R
1/10W 47K J
R513
VE-30000727
SMD R
1/10W 47K J
R514
VE-30000727
SMD R
1/10W 47K J
R515
VE-30000727
SMD R
1/10W 47K J
R516
VE-30000464
SMD R
1/10W 100R J
R517
VE-30000464
SMD R
1/10W 100R J
R523
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R524
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R527
VE-30000721
SMD R
1/10W 4.7K J
R528
VE-30000560
CF R
1/4W 1.8K J
R529
VE-30000560
CF R
1/4W 1.8K J
R530
VE-30000560
CF R
1/4W 1.8K J
R532
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R533
VE-30000721
SMD R
1/10W 4.7K J
R535
VE-30000721
SMD R
1/10W 4.7K J
R537
VE-30000593
SMD R
1/10W 2.2K J
R538
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R539
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R540
VE-30000818
SMD R
1/10W 8.2K J
R541
VE-30000721
SMD R
1/10W 4.7K J
R542
VE-30000721
SMD R
1/10W 4.7K J
R543
VE-30000717
SMD R
1/10W 470R J
R548
VE-30000721
SMD R
1/10W 4.7K J
R549
VE-30000531
CF R
1/4W 15K J
R550
VE-30000721
SMD R
1/10W 4.7K J
R551
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R552
VE-30000593
SMD R
1/10W 2.2K J
R554
VE-30000815
CF R
1/4W 8.2K J
R556
VE-30000567
SMD R
1/10W 18K J
R559
VE-30000588
SMD R
1/10W 220R J
R560
VE-30000469
SMD R
1/10W 1K J
R561
VE-30000692
SMD R
1/10W 3.9K J
R562
VE-30000471
CF R
1/4W 10K J
R563
VE-30000471
CF R
1/4W 10K J
R564
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R565
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R566
VE-30010167
SMD R
1/10W 56R J
R568
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R569
VE-30000459
CF R
1/4W 100R J
R570
VE-30000531
CF R
1/4W 15K J
R571
VE-30000466
CF R
1/4W 1K J
R572
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R573
VE-30000721
SMD R
1/10W 4.7K J
R574
VE-30000692
SMD R
1/10W 3.9K J
R578
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R579
VE-30000721
SMD R
1/10W 4.7K J
R580
VE-30000464
SMD R
1/10W 100R J
R581
VE-30000588
SMD R
1/10W 220R J
R582
VE-30000464
SMD R
1/10W 100R J
R583
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R584
VE-30000563
SMD R
1/10W 1.8K J
R586
VE-30000480
SMD R
1/10W 100K J
R587
VE-30000712
CF R
1/4W 470R J
R590
VE-30000721
SMD R
1/10W 4.7K J
R594
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R595
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R596
VE-30000475
SMD R
1/10W 10K J
R601
VE-30000471
CF R
1/4W 10K J
R602
VE-30000464
SMD R
1/10W 100R J
R605
VE-30000466
CF R
1/4W 1K J
R610
VE-30001125
MO R
2W 2.2K J
!
R611
VE-30001215
FUSE R
1W 1R J
R613
VE-30000837
CF R
1/4W 9.1K J
R614
VE-30000815
CF R
1/4W 8.2K J
R615
VE-30000837
CF R
1/4W 9.1K J
R617
VE-30000599
CF R
1/4W 220K J
R618
VE-30000464
SMD R
1/10W 100R J
R619
VE-30000815
CF R
1/4W 8.2K J
R620
VE-30001082
MO R
1/2W 1K J
R621
VE-30000459
CF R
1/4W 100R J
R626
VE-30000466
CF R
1/4W 1K J
!
R628
VE-30001230
FUSE R
1/2W 27R J
R630
VE-30001082
MO R
1/2W 1K J
R700
VE-30000466
CF R
1/4W 1K J
R702
VE-30000452
CF R
1/4W 10R J
R703
VE-30000911
MF R
1/4W 1.8R J
!
R704
VE-30001251
FUSE R
1/2W 56R J
R705
VE-30000580
CF R
1/4W 22R J
R706
VE-30000949
MF R
1/4W 3K G
[ AV21BT7ENS , AV21BT7ENB ]