background image
BETJENINGSANVISNINGER
CL29F60N
CL29F60N


background image
- 120 -
Indhold
Menusystem ............................................... 129
Lydmenu ............................................................129
Billedmenu .........................................................131
Funktionsmenu ..................................................132
Installationsmenu ...............................................133
Programmenu ....................................................134
Andre funktioner ........................................ 136
TV Status...........................................................136
Tocifret kanalvalg (- -) .........................................136
Lydindikator .......................................................136
Billed-mode ........................................................136
Indikator til Midlertidig lydafbrydelse ..................136
Volumenbjælke ..................................................137
AV Modes ..........................................................137
Tekst-TV ...................................................... 137
Betjening af Tekst-TV .........................................137
For at vælge en side i tekst-TV ..........................137
Sådan vælger du Index Page .............................137
Visning af skjult information .............................137
Stop af automatisk sideskift ...............................137
Forlade Tekst-TV................................................137
Visning af klokke ...............................................137
Fastext (hurtigtekst) ..........................................137
Råd .............................................................. 138
Rengøring af skærmen .......................................138
Dårligt billede .....................................................138
Intet billede ........................................................138
Lyd ....................................................................138
Fjernbetjeningen ................................................138
Ingen løsning af problemet .................................138
Specifikationer ........................................... 138
Fjernbetjeningens knapper ...................... 121
Kontrolpanelknapper og bagpanel .......... 122
Antenneforbindelser ................................. 123
Tilslutning af eksternt udstyr ................... 124
Via SCART-stikket .............................................124
Via antenneindgang ...........................................124
Dekoder .............................................................124
TV og Videobåndoptager ....................................124
Afspillning af NTSC ............................................124
Kopieringsfunktion .............................................124
Søgning og lagring af testsignaler fra
videobåndoptageren ...........................................124
Kamera og Videokamera....................................124
Tilslutning af dekoder til videobåndoptager .........124
Tilslutning af hovedtelefoner ...............................124
Forberedelser ............................................ 125
Egenskaber .......................................................125
Sikkerhedsforskrifter ................................ 125
Før der tændes for TVet .......................... 127
Tilslutning til nettet .............................................127
Tilslutning til antenneinput .................................127
Tilslutning af andre enheder ...............................127
Isætning af batterier i fjernbetjeningen ...............127
Tænd for TVet AF/PÅ ................................ 127
For at tænde for TVet ........................................127
Sådan slukkes tvet............................................127
Betjening af TV .......................................... 127
A.P.S. (Automatisk Program System) ...............127
Betjening via knapper på TVet ...........................128
Betjening med Fjernbetjeningen .........................128
07-2985MAV-1244UK-DAN-ST7P-AK45-MULTI-PLL-FS-RF-TILT-CLED-50052077.P65
13.07.2004, 11:34
120


background image
- 121 -
Fjernbetjeningens knapper
= Standby
0 - 9 = Direkte programvalg
- - = Tocifret tal
AV = Ekstern kilde
(EXT-1, RGB, EXT-2, F-AV, SVHS)
I-II = Mono / Stereo - Dual I-II
= Program op (markør op)
= Markør til højre / lydstyrke +
MENU = Menu
TEXT = Tekst-tv
= Info (programmenu) /
= Indeksside
= Vis
= Hold / 16:9 = Ændring af billedfunktion ***
(blå) = Installationsmenu
F (gul) = Funktionsmenu
(grøn) = Billedmenu
(rød) = Lydmenu
= Program ned (markør ned)
= Markør til venstre / lyd -
= Afbrydelse af lyd
TV = TV/ afslutmenu
= Tid
16:9 = Ændring af billedfunktion *** (AUTO, 4:3, 16:9)
0(18
$9
79
7(;7
)
07-2985MAV-1244UK-DAN-ST7P-AK45-MULTI-PLL-FS-RF-TILT-CLED-50052077.P65
13.07.2004, 11:34
121


background image
- 122 -
Kontrolpanelknapper og bagpanel
Højtalere (højre + venstre)
= Netafbryder TIL / FRA
-
+ = Lydstyrkeregulering -/+
P
= Programtaster -/+
MENU = Menu
AUDIO L ( ) = Lydindgang venstre kanal
AUDIO R ( ) = Lydindgang højre kanal
VIDEO (
)= Billedindgangsbøsning,
f.eks. fra et videokamera
H-PHONE ( ) = Hovedtelefontilslutning 3,6 mm Ø
SVHS
antenneindgang (75 W)
EXT.1 = Scartstik 1 (med RGB)
EXT.2 = Scartstik 2 (med RGB)
Nettilslutningskabel
BAGPANEL
FRONTPANEL
07-2985MAV-1244UK-DAN-ST7P-AK45-MULTI-PLL-FS-RF-TILT-CLED-50052077.P65
13.07.2004, 11:34
122


background image
- 123 -
Antenneforbindelser
9+)8+)
:
5XQGW NRDNVLDOW NDEHO RKP
79 HWV EDJVLGH
8GHQG¡UV DQWHQQHWLOVOXWQLQJHU
Tilslut det eksterne udstyr
Tvet er forsynet med et billedrør af typen True Flat. Skærmens overflade er belagt med en gennemsigtig
foliebelægning. For at undgå beskadigelse af skærmen skal den rengøres forsigtigt.
Sådan rengøres skærmen:
Rengør den laminerede skærm med en blød, ren bomuldsklud. Fugt kluden i en mild opløsning af sæbe og
vand. Gnid forsigtigt på overfladen med kluden, indtil overfladen er fuldstændig tør.
Du må under ingen omstændigheder...
aftørre skærmen med almindelig glasrens.
lade skærmen komme i kontakt med slibematerialer.
fjerne snavs ved at polere eller skure skærmen.
Dekoder
Satellitmodtager
Video
Hovedtelefon
Audio
$17,1
Camcorder
07-2985MAV-1244UK-DAN-ST7P-AK45-MULTI-PLL-FS-RF-TILT-CLED-50052077.P65
13.07.2004, 11:34
123