background image
BJC-600
BJC-600e
BJC-610
BJC-620
PARTS
CATALOG
Canon


background image
PLP-017-0009-A0
PARTS CATALOG
BJC-600 Series Printer
Canon
F
F
F
R
1


background image
PARTS CATALOG
PLP-017-0009-A0
BJC-600 Series Printer
Canon
REF #
PROD
CODE
PART
NUMBER
DESCRIPTION
COMMENTS
1
N/A
QB1-0786-000
COVER TOP
BJC-600
N/A
QB1-1288-000
COVER TOP
BJC-600e
N/A
QB1-0830-000
COVER TOP
BJC-610
N/A
QB1-2112-000
COVER TOP
BJC-620
2
N/A
QG5-0253-000
INNER COVER UNIT
BJC-600
N/A
QG5-0405-000
INNER COVER UNIT
BJC-600e
N/A
QG5-0516-000
INNER COVER UNIT
BJC-610
N/A
QG5-0618-000
INNER COVER UNIT
BJC-620
3
N/A
QS5-8136-000
LABEL TOP COVER
BJC-600
N/A
QS5-8255-000
LABEL TOP COVER
BJC-600e
N/A
QS5-8256-000
LABEL TOP COVER
BJC-610, BJC-620
4
N/A
QB1-0920-000
COVER INNER
BJC-600
N/A
QB1-1287-000
COVER INNER
BJC-600e
N/A
QB1-0829-000
COVER INNER
BJC-610
N/A
QB1-2580-000
COVER INNER
BJC-620
5
N/A
QB1-0926-000
PLATE ASF GUIDE
BJC-600, BJC-600e
N/A
QB1-1298-000
PLATE ASF GUIDE
BJC-610
6
N/A
QB1-0924-000
GUIDE INDICATOR
7
N/A
QB1-0923-000
GUIDE INDICATOR
8
N/A
QB1-0922-000
GUIDE INDICATOR
9
N/A
QB1-0921-000
BUTTON PUSH
10
N/A
QB1-1289-000
OUTPUT TRAY
11
N/A
QB1-0785-000
COVER MAIN
12
N/A
QH2-2103-000
PANEL RIBBON CABLE
13
N/A
QB1-0925-000
PLATE LIGHT SHIELD FOAM
14
N/A
QG2-2455-000
PANEL PCB ASS'Y
15
N/A
QG2-2499-130
CONTROL PCB ASS'Y
BJC-600
N/A
QG2-2525-000
CONTROL PCB ASS'Y
BJC-600e
N/A
QG2-2588-100
CONTROL PCB ASS'Y
BJC-610
N/A
QG2-2867-040
CONTROL PCB ASS'Y
BJC-620
16
N/A
QB1-0787-000
PILLAR
17
N/A
QG5-0249-000
CUT SHEET FEEDER UNIT
BJC-600
N/A
QG5-0414-000
CUT SHEET FEEDER UNIT
BJC-600e
N/A
QG5-0426-000
CUT SHEET FEEDER UNIT
BJC-610, BJC-620
18
N/A
QB1-0775-000
PLATE SHIELD
19
N/A
QH8-8609-000
FERRITE CORE
20
N/A
QB1-0788-000
HOLDER CORE
21
N/A
QG2-2547-000
SENSOR PCB ASS'Y
22
N/A
QY7-0405-000
COVER FUSE
23
N/A
QY7-0404-000
FUSE 125V 3.15A
24
N/A
QH3-3139-040
POWER SUPPLY UNIT
BJC-600
N/A
QH3-3162-020
POWER SUPPLY UNIT
BJC-600e, BJC-610
N/A
QH3-3193-000
POWER SUPPLY UNIT
BJC-620
25
N/A
QB1-0499-000
CLIP SHAFT
BJC-600, BJC600e; See Note 1
N/A
QB1-1229-000
CLIP SHAFT
BJC600e, BJC-610, BJC-620; See Note 1
26
N/A
QB1-0773-000
SHAFT SUPPORT
27
N/A
QB1-0821-000
COVER INK ABSORBER
28
N/A
QB1-0826-000
ABSORBER INK
29
N/A
QB1-0825-000
ABSORBER INK
30
N/A
QG2-2591-000
INK SENSOR UNIT
31
N/A
QG5-0518-060
PURGE UNIT
32
N/A
QB1-0507-000
FOOT PRINTER
33
N/A
QG5-0266-000
BOTTOM COVER UNIT
Includes feet and ink absorber
2


background image
PLP-017-0009-A0
PARTS CATALOG
BJC-600 Series Printer
Canon
F
F
F
R
3


background image
PARTS CATALOG
PLP-017-0009-A0
BJC-600 Series Printer
Canon
REF #
PROD
CODE
PART
NUMBER
DESCRIPTION
COMMENTS
4
34
N/A
QG2-2614-000
CARRIAGE RIBBON CABLE ASS'Y
35
N/A
QB1-0814-000
SPRING RIBBON CABLE
36
N/A
QB1-0818-000
HOOK HEAD
37
N/A
QF5-0108-000
RIBBON CABLE HOLDER ASS'Y
38
N/A
QB1-0804-000
PLATE RIBBON CABLE FIXING
39
N/A
QB1-0803-000
PAD CONTACT
40
N/A
QB1-0801-000
COVER HEAD
41
N/A
QB1-0813-000
SPRING HEAD TENSION (SUS304)
42
N/A
QB1-0805-000
STABILIZER HEAD
43
N/A
QH8-8743-000
MAGNETIC LINEAR ENCODER ASS'Y
44
N/A
QB1-0800-000
CARRIAGE
BJC-600, BJC-600e
N/A
QB1-1301-000
CARRIAGE
BJC-610, BJC-620
45
N/A
QG2-2500-000
CARRIAGE PCB ASS'Y
BJC-600, BJC-600e
N/A
QG2-2521-000
CARRIAGE PCB ASS'Y
BJC-610, BJC-620
46
N/A
QB1-0816-000
COVER CARRIAGE PCB PCV(R)
47
N/A
QB1-0809-000
BELT CARRIAGE
48
N/A
QB1-0808-000
STOPPER BELT
49
N/A
QB1-0806-000
LEVER FORMS THICKNESS
50
N/A
QB1-0811-000
ABSORBER ELEMENT INK CR SUB
51
N/A
QB1-0807-000
GUIDE PLATE
52
N/A
QB1-0812-000
SPRING GUIDE PLATE
53
N/A
QB1-0772-000
SHAFT CARRIAGE
54
N/A
QB1-0776-000
HOLDER SCALE (R)
55
N/A
QB1-0810-000
ABSORBER ELEMENT INK CR MAIN
56
N/A
QB1-1326-000
SHEET CARRIAGE
BJC-610, BJC-620
57
N/A
QS5-8252-000
LABEL CARRIAGE
58
N/A
QG5-0242-140
CARRIAGE UNIT
BJC-600
N/A
QG5-0407-050
CARRIAGE UNIT
BJC-600e
N/A
QG5-0517-000
CARRIAGE UNIT
BJC-610 & BJC-620
59
N/A
QH2-2100-000
CABLE HOME POSITION
60
N/A
QH8-8604-000
IC S7G07 PHOTO INTERRUPTOR
61
N/A
QB1-0827-000
BRACKET MOTOR
BJC-600, BJC-600e, BJC-610
N/A
QB1-2111-000
BRACKET MOTOR
BJC-620
62
N/A
QH4-4043-000
MOTOR CARRIAGE
BJC-600, BJC-600e, BJC-610
N/A
QH4-4163-000
MOTOR CARRIAGE
BJC-620
63
N/A
QH4-4045-000
MOTOR PAPER FEED
BJC-600, BJC-600e
N/A
QH4-4094-000
MOTOR PAPER FEED W/GEAR
BJC-610, BJC-620
64
N/A
QB1-0500-000
GEAR SLOW DOWN
65
N/A
QB1-0847-000
GUIDE PAPER
66
N/A
QB1-0771-000
ARM PAPER SENSOR
67
N/A
QB1-0783-000
SPRING PAPER SENSOR
68
N/A
QF5-0094-000
PULLEY ASS'Y
69
N/A
XB6-7300-809
SCREW TP M3X6
S
Same as screw S1
70
N/A
QB1-0778-000
STOPPER
71
N/A
QB1-0777-000
HOLDER SCALE (L)
72
N/A
QB1-0417-000
BUSHING
See Note 2
73
N/A
QB1-0423-000
SPRING COIL
74
N/A
QB1-0848-000
GUIDE PINCH ROLLER
75
N/A
QB1-0849-000
PINCH ROLLER
76
N/A
NPN
PRINTER FRAME ASS'Y
77
N/A
QB1-0850-000
SPRING PINCH ROLLER
78
N/A
QG5-0617-000
SPUR HOLDER UNIT
79
N/A
QF5-0093-000
SPUR
80
N/A
QA2-0318-000
SHAFT SPRING
81
N/A
QB1-0837-000
PLATEN
BJC-600, BJC-600e